Proff
Proff

Solheim Service AS

Org nr922 253 013
AdresseRingveien 1, 1781 Halden

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Lønn-00-
Leder annen godtgjørelse-00-

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter1 2691 6831 2131 048
Annen driftsinntekt----
Sum driftsinntekter1 2691 6831 2131 048
Varekostnad366558467560
Beholdningsendringer----
Lønnskostnader748525346241
Herav kun lønn635469292219
Ordinære avskrivninger121--
Nedskrivning----
Andre driftskostnader332319291175
Driftsresultat−18928111071
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern----
Inntekt på investering i datterselskap----
Sum annen renteinntekt0-00
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap----
Sum annen finansinntekt10--
Sum finansinntekter1000
Nedskrivning fin. anleggsmidler----
Sum annen rentekostnad000-
Andre finanskostnader0030
Sum annen finanskostnad0030
Sum finanskostnader0030
Resultat før skatt−18828110671
Sum skatt−1622316
Ordinært resultat−1872198355
Ekstraordinære inntekter----
Ekstraordinære kostnader----
Skatt ekstraordinært----
Årsresultat−1872198355
Ordinært utbytte----
Ekstraordinært utbytte----
Tilleggsutbytte----
Sum utbytte----
Konsernbidrag----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Goodwill----
Sum immaterielle midler----
Sum anleggsmidler363100
Tomter, bygninger og annen fast eiendom----
Maskiner/anlegg/biler----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler3631--
Sum varige driftsmidler3631--
Aksjer/Investeringer i datterselskap----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige----
Investeringer i aksjer og andeler----
Andre fordringer----
Sum finansielle anleggsmidler----
Sum varelager----
Kundefordringer1217876560
Konsernfordringer----
Sum fordringer1217879560
Sum investeringer----
Kasse/Bank/Post264652291173
Sum Kasse/Bank/Post264652291173
Sum omløpsmidler385730370733
Sum eiendeler421761370733
Aksje/Selskapskapital30303030
Annen innskutt egenkapital----
Sum innskutt egenkapital30303030
Sum opptjent egenkapital17135813855
Annen egenkapital17135813855
Sum egenkapital20138816885
Sum avsetninger til forpliktelser-10-
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner----
Langsiktig konserngjeld----
Ansvarlig lånekapital----
Sum annen langsiktig gjeld----
Annen langsiktig gjeld----
Sum langsiktig gjeld0100
Gjeld til kredittinstitusjoner----
Leverandørgjeld361842348
Skyldig offentlige avgifter801205258
Ordinært utbytte----
Ekstraordinært utbytte----
Tilleggsutbytte----
Sum utbytte----
Kortsiktig konserngjeld----
Annen kortsiktig gjeld10517285226
Sum kortsiktig gjeld220372201647
Sum gjeld220373202647
SUM EGENKAPITAL OG GJELD421761370733
Garantistillelser----
Pantstillelser----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Solheim Service AS

Org nr 922 253 013

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo