Proff
Proff

Sommarøy Arctic Hotel Tromsø AS

A+
Proff Forvalt rating
A+ Meget lav risiko
Org nr979 185 227
AdresseSkipsholmvegen 22, 9110 Sommarøy
Del avPedago AS

Hotellrom, hytter, rorbuer og leiligheter – valget er ditt!

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-948880855822
Leder annen godtgjørelse-0111100130

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter49 11833 35929 84653 00651 742
Annen driftsinntekt7 1577 4334 1041311
Sum driftsinntekter56 27440 79233 95053 13751 743
Varekostnad10 6926 1566 04710 20110 139
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader21 25314 3409 63815 69517 411
Herav kun lønn19 26412 1568 50713 81015 593
Ordinære avskrivninger1 3531 4081 7691 6221 469
Nedskrivning--000
Andre driftskostnader18 33115 69417 76822 59219 721
Driftsresultat4 6463 194−1 2733 0273 003
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt39379---
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt151586125129
Sum finansinntekter417118168208129
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad221131000
Andre finanskostnader139013298
Sum annen finanskostnad139013298
Sum finanskostnader22213490133166
Resultat før skatt4 8403 178−1 1953 1032 966
Sum skatt1 093738−245696717
Ordinært resultat3 7472 440−9502 4072 249
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat3 7472 440−9502 4072 249
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler34629318634-
Sum anleggsmidler9 2567 7628 96712 26212 151
Tomter, bygninger og annen fast eiendom5 4323 5023 5283 6963 864
Maskiner/anlegg/biler--000
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler2 4142 2073 1114 3444 777
Sum varige driftsmidler7 8465 7096 6398 0408 641
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler555--
Andre fordringer6431 1571 7184 1423 465
Sum finansielle anleggsmidler1 0651 7602 1424 1873 510
Sum varelager1 265520734876844
Kundefordringer1 6391 0473222 5391 264
Konsernfordringer626----
Sum fordringer3 3131 8202 3263 1082 204
Sum investeringer2525252525
Kasse/Bank/Post17 46417 18111 1868 7909 470
Sum Kasse/Bank/Post17 46417 18111 1868 7909 470
Sum omløpsmidler22 06719 54514 27112 79912 543
Sum eiendeler31 32327 30823 23825 06124 694
Aksje/Selskapskapital700700700700700
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital700700700700700
Sum opptjent egenkapital18 54414 79612 35713 30710 900
Annen egenkapital18 54414 79612 35713 30710 900
Sum egenkapital19 24415 49613 05714 00711 600
Sum avsetninger til forpliktelser--0048
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner--5 2335 3855 585
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld4 2395 043---
Annen langsiktig gjeld4 2395 043---
Sum langsiktig gjeld4 2395 0435 2335 3855 633
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1 9831 4973 2832 2513 692
Skyldig offentlige avgifter1 5619553498181 045
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld7821 597---
Annen kortsiktig gjeld2 3691 8741 3171 8221 960
Sum kortsiktig gjeld7 8406 7684 9495 6697 461
Sum gjeld12 08011 81110 18211 05413 094
SUM EGENKAPITAL OG GJELD31 32327 30823 23825 06124 694
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-6985395

Åpningstider

Ta kontakt for mer informasjon

Mer info fra Forvalt

Sommarøy Arctic Hotel Tromsø AS

Org nr 979 185 227

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo