Proff
Proff

Sparebank 1 Betaling AS

Org nr919 116 749
Telefon948 75 342
AdresseHammersborggata 2, 0181 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter-----
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2 5171 8451 1552 7661 548
Driftsresultat−2 517−1 845−1 155−2 766−1 548
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt0-063
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt67 541−67 183−7 394−55 18916 804
Sum finansinntekter67 542−67 183−7 394−55 18416 807
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader0----
Sum annen finanskostnad0----
Sum finanskostnader0----
Resultat før skatt65 024−69 028−8 550−57 95015 259
Sum skatt-----
Ordinært resultat65 024−69 028−8 550−57 95015 259
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat65 024−69 028−8 550−57 95015 259
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler1 247 896802 119765 172772 569727 057
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler1 247 896802 119765 172772 569727 057
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer41-028-
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post3 5017 1086 389520271
Sum Kasse/Bank/Post3 5017 1086 389520271
Sum omløpsmidler3 5427 1086 389547271
Sum eiendeler1 251 438809 227771 561773 116727 328
Aksje/Selskapskapital22 22518 78318 67118 52116 654
Annen innskutt egenkapital--−84 233−75 683−17 733
Sum innskutt egenkapital1 345 827858 594768 361768 911726 861
Sum opptjent egenkapital−94 437−153 261---
Annen egenkapital−94 437−153 261---
Sum egenkapital1 251 391705 333768 361768 911726 861
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld0100 840-4 000-
Annen langsiktig gjeld0100 840-4 000-
Sum langsiktig gjeld0100 84004 0000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld0202005167
Skyldig offentlige avgifter-----
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld473 0333 000200300
Sum kortsiktig gjeld473 0543 200205467
Sum gjeld47103 8943 2004 205467
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 251 438809 227771 561773 116727 328
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Sparebank 1 Betaling AS

Org nr 919 116 749

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo