Proff
Proff

SPAREBANK 1 KREDITT ASA

Org nr975 966 453
AdresseSøndre gate 4, 7011 Trondheim

MasterCard kredittkort gir deg ekstra trygghet ved handel på nett og når du er på reise. Du har også penger i bakhånd til gode tilbud eller uforutsett

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn2 4622 342-2 0571 677
Leder annen godtgjørelse4448-142329

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter475 410438 193438 016547 703565 465
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader86 24065 90555 68947 02542 032
Herav kun lønn56 92944 69937 53533 42328 401
Ordinære avskrivninger34 84569 488110 677119 529128 933
Nedskrivning-0−3 69124 426-
Andre driftskostnader257 006196 661160 069147 790130 922
Driftsresultat97 319106 139107 890208 933263 578
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter-----
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad36 07016 97691 789109 75387 984
Sum finanskostnader36 07016 97691 789109 75387 984
Resultat før skatt61 24989 16316 10199 180175 594
Sum skatt−15 390−22 347−3 59424 25444 593
Ordinært resultat45 85966 81612 50774 926131 001
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat80 766109 276−30 92086 928145 000
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler66 09881 63891 337164 14469 774
Sum anleggsmidler207 937199 608220 445251 873362 755
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler24 72826 59924 57714 924211 048
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler25 11234733901 042
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler117 11191 371104 53172 80581 933
Sum varelager-----
Kundefordringer---5 220 2955 091 963
Konsernfordringer-----
Sum fordringer7 650 8165 662 2985 618 4305 565 2905 587 007
Sum investeringer00000
Kasse/Bank/Post-----
Sum Kasse/Bank/Post-----
Sum omløpsmidler7 650 8165 662 2985 618 4305 565 2905 587 007
Sum eiendeler7 858 7535 861 9065 838 8755 817 1635 949 762
Aksje/Selskapskapital401 169288 809288 809-288 809
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital1 295 099895 099895 099895 099895 099
Sum opptjent egenkapital214 964134 17397 099128 020185 496
Annen egenkapital214 964134 17397 099128 020185 496
Sum egenkapital1 510 0631 029 272992 1981 023 1191 080 595
Sum avsetninger til forpliktelser81 86870 96644 25735 61131 421
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital00100 000100 000100 000
Sum annen langsiktig gjeld00100 000100 000100 000
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld81 86870 966144 257135 611131 421
Gjeld til kredittinstitusjoner5 900 0004 600 0004 500 0004 500 0004 500 000
Leverandørgjeld-----
Skyldig offentlige avgifter-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld366 822161 668202 420158 433237 746
Sum kortsiktig gjeld5 986 8654 640 8844 512 4844 658 4334 737 746
Sum gjeld6 348 6904 832 6344 846 6774 794 0444 869 167
SUM EGENKAPITAL OG GJELD7 858 7535 861 9065 838 875--
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-6984226

Åpningstider

Mandag
8:00 - 24:00
Tirsdag
8:00 - 24:00
Onsdag
8:00 - 24:00
Torsdag
8:00 - 24:00
Fredag
8:00 - 24:00
Lørdag
8:00 - 24:00
Søndag
8:00 - 24:00

Mer info fra Forvalt

SPAREBANK 1 KREDITT ASA

Org nr 975 966 453

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo