Proff
Proff
Lokalbanken din - der du er
Profile-7031011

SpareBank 1 Lom og Skjåk - Lom - Hovedkontor

Org nr937 888 015
AdresseSognefjellsv. 4, 2686 Lom

Velkommen til SpareBank 1 Lom og Skjåk, vi har lange tradisjoner i distriktet, - en institusjon i lokalsamfunnet med relasjoner både til folk og næring. I tillegg til tradisjonelle bankprodukt og kvalifisert rådgivning, kan vi gjennom vårt samarbeid i SpareBank1 Alliansen tilby våre kunder konkurransedyktige produkter som livsforsikring, skadeforsikring, aksjer, fond m.m.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn1 568-1 433-1 391
Leder annen godtgjørelse54-12-31

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter282 079200 156182 470149 245259 510
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader64 50262 21866 81649 71348 028
Herav kun lønn45 67343 81240 79237 00534 599
Ordinære avskrivninger4 4465 4855 8013 1833 086
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader71 11351 95045 42645 24145 331
Driftsresultat147 990107 030111 44299 531163 065
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter-----
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad19 25215 1714 30727 0104 170
Sum finanskostnader19 25215 1714 30727 0104 170
Resultat før skatt128 73891 859107 13572 521158 895
Sum skatt−30 886−16 715−12 100−6 32118 736
Ordinært resultat97 85275 14495 03566 200140 159
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat96 75075 55895 47766 397140 159
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler----846
Sum anleggsmidler479 387476 690434 382388 723253 863
Tomter, bygninger og annen fast eiendom----23 422
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler----4 925
Sum varige driftsmidler40 06243 60649 65125 54928 347
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler260 180234 135203 174169 262147 336
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler439 325433 084384 731363 174224 670
Sum varelager-----
Kundefordringer----5 552 046
Konsernfordringer-----
Sum fordringer7 994 2537 604 2677 134 8346 567 6135 866 594
Sum investeringer588 887401 704477 194193 281135 149
Kasse/Bank/Post----46 424
Sum Kasse/Bank/Post-----
Sum omløpsmidler8 583 1408 005 9717 612 0286 760 8946 048 167
Sum eiendeler9 074 8888 493 9068 057 2007 161 1796 302 030
Aksje/Selskapskapital-----
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital00000
Sum opptjent egenkapital1 328 6911 256 3431 182 2241 087 610970 371
Annen egenkapital-----
Sum egenkapital1 328 6911 256 3431 182 2241 087 610970 371
Sum avsetninger til forpliktelser32 03423 48113 1428 2521 590
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital00000
Sum annen langsiktig gjeld00000
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld32 03423 48113 1428 2521 590
Gjeld til kredittinstitusjoner00000
Leverandørgjeld-----
Skyldig offentlige avgifter-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld7 714 1647 214 0816 861 8346 065 3175 330 069
Sum kortsiktig gjeld7 614 2327 153 5176 820 0076 032 4215 330 069
Sum gjeld7 746 1987 237 5626 874 9766 073 5695 331 659
SUM EGENKAPITAL OG GJELD9 074 8898 493 9058 057 2007 161 179-
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Åpningstider

Mandag
10:00 - 15:00
Tirsdag
10:00 - 15:00
Onsdag
10:00 - 15:00
Torsdag
10:00 - 15:00
Fredag
10:00 - 15:00

Mer info fra Forvalt

SpareBank 1 Lom og Skjåk - Lom - Hovedkontor

Org nr 937 888 015

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo