Proff
Proff

Sparebank 1 Mobilitet Holding AS

Org nr927 249 960
AdresseParkgata 2, 2317 Hamar

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

LEDERLØNN

2023-122022-122021-12
ValutaNOKNOKNOK
Lønn---
Leder annen godtgjørelse---

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-12
ValutaNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter---
Annen driftsinntekt---
Sum driftsinntekter---
Varekostnad---
Beholdningsendringer---
Lønnskostnader---
Herav kun lønn---
Ordinære avskrivninger---
Nedskrivning363 726-34 898
Andre driftskostnader914338721
Driftsresultat−364 641−338−35 619
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern---
Inntekt på investering i datterselskap---
Sum annen renteinntekt11-
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap---
Sum annen finansinntekt---
Sum finansinntekter11-
Nedskrivning fin. anleggsmidler---
Sum annen rentekostnad---
Andre finanskostnader-0-
Sum annen finanskostnad-0-
Sum finanskostnader-0-
Resultat før skatt−364 640−337−35 619
Sum skatt---
Ordinært resultat−364 640−337−35 619
Ekstraordinære inntekter---
Ekstraordinære kostnader---
Skatt ekstraordinært---
Årsresultat−364 640−337−35 619
Ordinært utbytte---
Ekstraordinært utbytte---
Tilleggsutbytte---
Sum utbytte---
Konsernbidrag---

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-12
ValutaNOKNOKNOK
Goodwill---
Sum immaterielle midler---
Sum anleggsmidler0341 246293 774
Tomter, bygninger og annen fast eiendom---
Maskiner/anlegg/biler---
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler---
Sum varige driftsmidler---
Aksjer/Investeringer i datterselskap---
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige---
Investeringer i aksjer og andeler---
Andre fordringer---
Sum finansielle anleggsmidler0341 246293 774
Sum varelager---
Kundefordringer---
Konsernfordringer---
Sum fordringer---
Sum investeringer---
Kasse/Bank/Post2 557261598
Sum Kasse/Bank/Post2 557261598
Sum omløpsmidler2 557261598
Sum eiendeler2 557341 507294 372
Aksje/Selskapskapital700500200
Annen innskutt egenkapital---
Sum innskutt egenkapital403 145377 463329 991
Sum opptjent egenkapital−400 595−35 956−35 619
Annen egenkapital−400 595−35 956−35 619
Sum egenkapital2 550341 507294 372
Sum avsetninger til forpliktelser---
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner---
Langsiktig konserngjeld---
Ansvarlig lånekapital---
Sum annen langsiktig gjeld---
Annen langsiktig gjeld---
Sum langsiktig gjeld000
Gjeld til kredittinstitusjoner---
Leverandørgjeld7--
Skyldig offentlige avgifter---
Kortsiktig konserngjeld---
Annen kortsiktig gjeld---
Sum kortsiktig gjeld7--
Sum gjeld700
SUM EGENKAPITAL OG GJELD2 557341 507294 372
Garantistillelser---
Pantstillelser---
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Sparebank 1 Mobilitet Holding AS

Org nr 927 249 960

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo