Proff
Proff

SpareBank 1 Regnskapshuset

Org nr936 285 066
Telefon415 52 128
AdresseSøndre gate 4, 7011 Trondheim

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn2 3362 1821 1002 4692 366
Leder annen godtgjørelse198139314130

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter595 511524 148513 689486 867413 887
Annen driftsinntekt6 8875 3875 0619232 067
Sum driftsinntekter602 398529 535518 749487 790415 954
Varekostnad30 78623 82919 04219 28015 439
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader397 569351 246321 883307 054273 559
Herav kun lønn307 047275 352253 656240 341212 494
Ordinære avskrivninger7993331 28414 1221 166
Nedskrivning17 00616 54615 2330822
Andre driftskostnader60 61154 77053 80540 72459 423
Driftsresultat95 62682 811107 503106 60965 544
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt151065241
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt6528071 0568931 120
Sum finansinntekter2 8461 4711 9882 6131 534
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad1 1518219561 032-
Andre finanskostnader1 2311 2911 5831 8601 746
Sum annen finanskostnad1 2311 2911 5831 8601 746
Sum finanskostnader2 3822 1122 5392 8911 846
Resultat før skatt96 09082 170106 952106 33165 232
Sum skatt21 11618 03623 50223 37015 285
Ordinært resultat74 97464 13483 45082 96049 947
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat74 97464 13483 45082 96049 947
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill347 988295 907273 577257 992209 258
Sum immaterielle midler347 988295 907273 975257 992209 727
Sum anleggsmidler416 461399 757338 630321 527242 040
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler48 00544 99836 58043 606-
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler4 4641 6048182 0601 798
Sum varige driftsmidler52 46946 60237 39845 6661 798
Aksjer/Investeringer i datterselskap056 91825 89116 95729 172
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler2124252530
Andre fordringer1 6291841 2197651 192
Sum finansielle anleggsmidler16 00457 24827 25717 86930 515
Sum varelager−2−2842826
Kundefordringer77 10360 85859 91762 65958 567
Konsernfordringer−22----
Sum fordringer85 47562 62764 24268 26860 491
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post125 403142 552178 600128 22076 974
Sum Kasse/Bank/Post125 403142 552178 600128 22076 974
Sum omløpsmidler210 876205 151242 884196 497137 491
Sum eiendeler627 337604 908581 514518 024379 531
Aksje/Selskapskapital20 34920 34919 99219 27818 564
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital328 863328 863303 861253 857203 853
Sum opptjent egenkapital108 31795 558112 241110 23673 157
Annen egenkapital108 31795 558112 241110 23673 157
Sum egenkapital437 179424 420416 102364 093277 010
Sum avsetninger til forpliktelser39 49135 91625 15731 233-
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner00-00
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld---0833
Annen langsiktig gjeld---0833
Sum langsiktig gjeld39 49135 91625 15731 233833
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld4 9497 7428 9879 43711 316
Skyldig offentlige avgifter44 04540 34035 72333 83329 418
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld---075
Annen kortsiktig gjeld81 84079 04470 67456 93646 267
Sum kortsiktig gjeld150 667144 572140 255122 698101 688
Sum gjeld190 158180 488165 412153 931102 521
SUM EGENKAPITAL OG GJELD627 337604 908581 514518 024379 531
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

SpareBank 1 Regnskapshuset

Org nr 936 285 066

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo