Proff
Proff

Spense AS

Org nr924 830 727
Telefon976 58 700
AdresseGrev Wedels plass 9, 0151 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

10.03.2020

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

LEDERLØNN

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Lønn1 181980317
Leder annen godtgjørelse---

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter41419360
Annen driftsinntekt00442
Sum driftsinntekter414193502
Varekostnad---
Beholdningsendringer---
Lønnskostnader10 0684 998958
Herav kun lønn8 3134 040798
Ordinære avskrivninger16--
Nedskrivning---
Andre driftskostnader10 37913 5402 218
Driftsresultat−20 049−18 345−2 673
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern---
Inntekt på investering i datterselskap---
Sum annen renteinntekt2-0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap---
Sum annen finansinntekt31-
Sum finansinntekter510
Nedskrivning fin. anleggsmidler---
Sum annen rentekostnad3159-
Andre finanskostnader720
Sum annen finanskostnad720
Sum finanskostnader38610
Resultat før skatt−20 082−18 406−2 674
Sum skatt---
Ordinært resultat−20 082−18 406−2 674
Ekstraordinære inntekter---
Ekstraordinære kostnader---
Skatt ekstraordinært---
Årsresultat−20 082−18 406−2 674
Ordinært utbytte---
Ekstraordinært utbytte---
Tilleggsutbytte---
Sum utbytte---
Konsernbidrag---

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Goodwill---
Sum immaterielle midler6 601--
Sum anleggsmidler6 70200
Tomter, bygninger og annen fast eiendom---
Maskiner/anlegg/biler---
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler101--
Sum varige driftsmidler101--
Aksjer/Investeringer i datterselskap---
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige---
Investeringer i aksjer og andeler---
Andre fordringer---
Sum finansielle anleggsmidler---
Sum varelager---
Kundefordringer404--
Konsernfordringer---
Sum fordringer1 8711 5691 054
Sum investeringer---
Kasse/Bank/Post1 1979 4193 557
Sum Kasse/Bank/Post1 1979 4193 557
Sum omløpsmidler3 06910 9884 611
Sum eiendeler9 77110 9884 611
Aksje/Selskapskapital48464 417
Annen innskutt egenkapital−6−6−6
Sum innskutt egenkapital39 47925 2354 906
Sum opptjent egenkapital−41 161−21 079−2 674
Annen egenkapital---
Sum egenkapital−1 6824 1552 233
Sum avsetninger til forpliktelser---
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner---
Langsiktig konserngjeld---
Ansvarlig lånekapital---
Sum annen langsiktig gjeld---
Annen langsiktig gjeld---
Sum langsiktig gjeld000
Gjeld til kredittinstitusjoner---
Leverandørgjeld3 6611 77456
Skyldig offentlige avgifter653387387
Ordinært utbytte---
Ekstraordinært utbytte---
Tilleggsutbytte---
Sum utbytte---
Kortsiktig konserngjeld---
Annen kortsiktig gjeld7 1394 671435
Sum kortsiktig gjeld11 4536 8332 378
Sum gjeld11 4536 8332 378
SUM EGENKAPITAL OG GJELD9 77110 9884 611
Garantistillelser---
Pantstillelser---
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Spense AS

Org nr 924 830 727

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo