Proff
Proff

Spjot Kristina AS

Org nr987 604 670
Telefon902 27 810
AdresseMasløveien 12, 3133 Duken

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---00
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter124511889126
Annen driftsinntekt---0103
Sum driftsinntekter124511889229
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader--056117
Herav kun lønn---49-
Ordinære avskrivninger509509509509509
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader10 92610 9817351 0731 026
Driftsresultat−11 423−11 445−1 125−1 549−1 423
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt--278
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-00012
Sum finansinntekter-02720
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad4 8942 379963344275
Andre finanskostnader4332235
Sum annen finanskostnad4332235
Sum finanskostnader5 4892 8151 390905528
Resultat før skatt−16 912−14 261−2 513−2 446−1 931
Sum skatt000−227−455
Ordinært resultat−16 912−14 261−2 513−2 219−1 477
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−16 912−14 261−2 513−2 219−1 477
Ordinært utbytte--000
Ekstraordinært utbytte--0--
Tilleggsutbytte--0--
Sum utbytte--000
Konsernbidrag--000

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler0-0--
Sum anleggsmidler94 31075 04534 32129 81529 140
Tomter, bygninger og annen fast eiendom94 29575 03034 30629 81529 140
Maskiner/anlegg/biler00---
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler00---
Sum varige driftsmidler94 29575 03034 30629 81529 140
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer151515--
Sum finansielle anleggsmidler151515--
Sum varelager-----
Kundefordringer-045-0
Konsernfordringer00---
Sum fordringer1 5982 077937691
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post375466177657622
Sum Kasse/Bank/Post375466177657622
Sum omløpsmidler1 9722 5431 114726623
Sum eiendeler96 28277 58835 43430 54129 763
Aksje/Selskapskapital18 5007 5007 5007 5007 500
Annen innskutt egenkapital00---
Sum innskutt egenkapital18 5007 5007 5007 5007 500
Sum opptjent egenkapital−35 930−19 018−4 757−2 244−26
Annen egenkapital00--0
Sum egenkapital−17 430−11 5182 7435 2567 474
Sum avsetninger til forpliktelser0---227
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner80 71049 61415 35912 00012 000
Langsiktig konserngjeld00---
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld27 18817 77312 85012 9499 692
Annen langsiktig gjeld27 18817 77312 85012 9499 692
Sum langsiktig gjeld107 89867 38828 20924 94921 919
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld5 70410 0683 765192259
Skyldig offentlige avgifter-01905
Kortsiktig konserngjeld00---
Annen kortsiktig gjeld11011 651698144105
Sum kortsiktig gjeld5 81421 7184 482336369
Sum gjeld113 71189 10632 69225 28522 288
SUM EGENKAPITAL OG GJELD96 28277 58835 43430 54129 763
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Spjot Kristina AS

Org nr 987 604 670

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo