Proff
Proff

Stand Up Norge AS

Org nr991 674 373
AdresseHenrik Ibsens gate 20, 0255 Oslo

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-062019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.07.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

30.06.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-062019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn1 351664-8221 095
Leder annen godtgjørelse118255-182748

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-062019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter141 14591 14329 686103 87099 160
Annen driftsinntekt20 29014 7356 6728 6907 999
Sum driftsinntekter161 434105 87736 358112 560107 159
Varekostnad126 17385 52326 81779 66770 512
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader7 5343 9013 22410 8689 254
Herav kun lønn5 6403 172-8 9857 651
Ordinære avskrivninger2782623879841 126
Nedskrivning000--
Andre driftskostnader9 5603 7363 6456 2245 870
Driftsresultat17 88912 4542 28614 81620 396
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt10639103418285
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-08318 5646 520
Sum finansinntekter1063918618 9826 805
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad52344
Andre finanskostnader---00
Sum annen finanskostnad---00
Sum finanskostnader52344
Resultat før skatt17 99012 4912 46933 79427 197
Sum skatt3 9622 7605445 4846 270
Ordinært resultat14 0289 7321 92528 31020 928
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat14 0289 7321 92528 31020 928
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag----20 896

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-062019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill000--
Sum immaterielle midler595466145138
Sum anleggsmidler10 71610 46910 1209 2342 468
Tomter, bygninger og annen fast eiendom2292297018771 211
Maskiner/anlegg/biler000--
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler32988364575902
Sum varige driftsmidler5593181 0651 4522 113
Aksjer/Investeringer i datterselskap10 09810 0988 9887 636212
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer00006
Sum finansielle anleggsmidler10 09810 0988 9887 636218
Sum varelager-----
Kundefordringer8 6143 9488286 2015 563
Konsernfordringer0009 5356 520
Sum fordringer32 54415 5689 82729 76518 266
Sum investeringer000--
Kasse/Bank/Post18 02238 55827 53449 85943 652
Sum Kasse/Bank/Post18 02238 55827 53449 85943 652
Sum omløpsmidler50 56554 12637 36179 62461 917
Sum eiendeler61 28164 59647 48188 85864 386
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital000--
Sum innskutt egenkapital100100100100100
Sum opptjent egenkapital28 05414 02511 1399 2146 904
Annen egenkapital28 05414 02511 1399 2146 904
Sum egenkapital28 15414 12511 2399 3147 004
Sum avsetninger til forpliktelser000--
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner000--
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld000--
Annen langsiktig gjeld000--
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld8 0644 9721 6518 02010 465
Skyldig offentlige avgifter1 2068394011 488930
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld19 89043 83228 61438 54445 987
Sum kortsiktig gjeld33 12750 47136 24279 54457 382
Sum gjeld33 12750 47136 24279 54457 382
SUM EGENKAPITAL OG GJELD61 28164 59647 48188 85864 386
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Stand Up Norge AS

Org nr 991 674 373

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo