Proff
Proff

Statsautorisert revisor Olafsen AS

Org nr997 543 327
AdresseHavnegata 7, 7010 Trondheim

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-1 2181 008-1 142
Leder annen godtgjørelse-37158-151

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter6 4015 7725 9355 4735 087
Annen driftsinntekt--010-
Sum driftsinntekter6 4015 7725 9355 4835 087
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader2 8413 1142 9092 4672 833
Herav kun lønn2 2452 5402 3921 8692 172
Ordinære avskrivninger64166779
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader932795804814868
Driftsresultat2 6221 8602 2062 1341 308
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt--122
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt---00
Sum finansinntekter--122
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad00201
Andre finanskostnader1113049--
Sum annen finanskostnad1113049--
Sum finanskostnader112305001
Resultat før skatt2 5101 8302 1562 1361 309
Sum skatt579409487471300
Ordinært resultat1 9311 4211 6691 6641 010
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1 9311 4211 6691 6641 010
Ordinært utbytte----1 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte----1 000
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler814016183
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler0000100
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler81401683
Sum varige driftsmidler814016183
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler00000
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler00000
Sum varelager-----
Kundefordringer6958991 1791 061759
Konsernfordringer-----
Sum fordringer7519131 2321 2271 029
Sum investeringer10121146--
Kasse/Bank/Post3 0122 0272 1671 9211 215
Sum Kasse/Bank/Post3 0122 0272 1671 9211 215
Sum omløpsmidler3 7733 0613 5463 1482 244
Sum eiendeler3 7813 0763 5463 1652 427
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital102102102102102
Sum opptjent egenkapital2 0021 4712 0491 68116
Annen egenkapital2 0021 4712 0491 68116
Sum egenkapital2 1041 5722 1511 782118
Sum avsetninger til forpliktelser151354359
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld151354359
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1225−13442
Skyldig offentlige avgifter790819618552518
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld296214248266365
Sum kortsiktig gjeld1 6631 5021 3591 3402 251
Sum gjeld1 6781 5041 3941 3822 309
SUM EGENKAPITAL OG GJELD3 7813 0763 5463 1652 427
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Statsautorisert revisor Olafsen AS

Org nr 997 543 327

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo