Proff
Proff

STØTTESENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP IKS

Org nr990 808 767
AdresseGlassverksgata 5, 2815 Gjøvik

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

31.12.2018

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

30.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--632620613
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt4 8174 4674 2134 0403 932
Sum driftsinntekter4 8174 4674 2134 0403 932
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader3 6323 3303 1432 8382 457
Herav kun lønn2 0662 5662 4042 2421 855
Ordinære avskrivninger9991011
Nedskrivning00---
Andre driftskostnader1 2401 2049509261 033
Driftsresultat−64−76110265430
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt2--22
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter2--22
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad00--0
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader00--0
Resultat før skatt−62−76110267432
Sum skatt-----
Ordinært resultat−62−76110267432
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−62−76110267432
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill00---
Sum immaterielle midler00---
Sum anleggsmidler9898100104110
Tomter, bygninger og annen fast eiendom2626262626
Maskiner/anlegg/biler00--0
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1726364555
Sum varige driftsmidler4352617181
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer5546383429
Sum finansielle anleggsmidler5546383429
Sum varelager-----
Kundefordringer721178072431
Konsernfordringer-----
Sum fordringer837159431845160
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1 5702 3422 7981 5351 895
Sum Kasse/Bank/Post1 5702 3422 7981 5351 895
Sum omløpsmidler2 4082 5013 2292 3802 055
Sum eiendeler2 5062 6003 3282 4852 165
Aksje/Selskapskapital-----
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital-----
Sum opptjent egenkapital1 9101 9722 0481 9381 671
Annen egenkapital1 9101 9722 0481 9381 671
Sum egenkapital1 9101 9722 0481 9381 671
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld42126635055
Skyldig offentlige avgifter279235237225160
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld275266981272279
Sum kortsiktig gjeld5966271 280547494
Sum gjeld5966271 280547494
SUM EGENKAPITAL OG GJELD2 5062 6003 3282 4852 165
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

STØTTESENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP IKS

Org nr 990 808 767

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo