Proff
Proff

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

Org nr981 184 297
AdresseSøndre Tollbodgate 9, 9008 Tromsø

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt6 4285 5046 0605 6435 334
Sum driftsinntekter6 4285 5046 0605 6435 334
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader4 3473 5693 3383 9303 238
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger0081010
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2 1762 0181 8781 6842 093
Driftsresultat−94−8383620−8
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt10111
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter10111
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader00044
Sum annen finanskostnad00044
Sum finanskostnader00044
Resultat før skatt−94−8383617−11
Sum skatt-----
Ordinært resultat−94−8383617−11
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−94−8383617−11
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler000--
Sum anleggsmidler1818182636
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1818182636
Sum varige driftsmidler1818182636
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer----0
Konsernfordringer-----
Sum fordringer1411995873266
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1 9161 5551 6571 6821 954
Sum Kasse/Bank/Post1 9161 5551 6571 6821 954
Sum omløpsmidler2 0581 7541 7141 7552 220
Sum eiendeler2 0761 7721 7321 7812 256
Aksje/Selskapskapital-----
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital-----
Sum opptjent egenkapital780874957121104
Annen egenkapital780874957121104
Sum egenkapital780874957121104
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld14613310937129
Skyldig offentlige avgifter373265307255320
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld7765003591 3681 703
Sum kortsiktig gjeld1 2958987751 6602 152
Sum gjeld1 2958987751 6602 152
SUM EGENKAPITAL OG GJELD2 0761 7721 7321 7812 256
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

Org nr 981 184 297

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo