Proff
Proff

Stiftelsen Tinius

Org nr976 472 667
AdresseOlav Vs gate 5, 0161 Oslo

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter017---
Annen driftsinntekt10 00016 07612 79414 0984 666
Sum driftsinntekter10 00016 09212 79414 0984 666
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader5 8984 8652 7092 3222 196
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger4039393929
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader19 7822 7345 7213 1002 594
Driftsresultat−15 7208 4554 3258 636−153
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt70389
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt115 000----
Sum finansinntekter115 0070389
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad113494709--
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader113494709--
Resultat før skatt99 1747 9613 6198 644−143
Sum skatt24 56518 47571 813--
Ordinært resultat74 610−10 513−68 1948 644−143
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat74 610−10 513−68 1948 644−143
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler111130149167186
Sum anleggsmidler70 04049 95939 91739 95633 633
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler--0--
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler149137157178198
Sum varige driftsmidler149137157178198
Aksjer/Investeringer i datterselskap33 24933 249---
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler36 53116 44339 61139 61133 249
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler69 78049 69239 61139 61133 249
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer01097292 551
Sum investeringer51 84660 14865 92253 40954 146
Kasse/Bank/Post8 9963 2056 6337 1891 878
Sum Kasse/Bank/Post8 9963 2056 6337 1891 878
Sum omløpsmidler60 84263 46272 56260 62758 575
Sum eiendeler130 882113 422112 479100 58392 209
Aksje/Selskapskapital-----
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital42 86242 86242 86242 86242 862
Sum opptjent egenkapital52 404−22 205−11 69256 50247 858
Annen egenkapital52 404-056 50247 858
Sum egenkapital95 26620 65731 17099 36490 720
Sum avsetninger til forpliktelser--0--
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner073 00450 590--
Leverandørgjeld26353121473587
Skyldig offentlige avgifter309155221331359
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld10 4806018 339815543
Sum kortsiktig gjeld35 61692 76581 3091 2191 489
Sum gjeld35 61692 76581 3091 2191 489
SUM EGENKAPITAL OG GJELD130 882113 422112 479100 58392 209
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Stiftelsen Tinius

Org nr 976 472 667

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo