Proff
Proff

Still Norge AS (Hovedkontor)

Org nr971 597 283
Telefon810 35 035
AdresseHeggstadmyra 8, 7080 Heimdal

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-0--2 203
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter236 030207 453214 960185 750146 651
Annen driftsinntekt11 04010 66013 2009 30618 447
Sum driftsinntekter247 070218 113228 160195 056165 098
Varekostnad166 656149 938163 947135 612104 698
Beholdningsendringer----2 056
Lønnskostnader44 49539 47839 51735 23236 368
Herav kun lønn36 89534 51233 89030 09931 512
Ordinære avskrivninger8678288437721 700
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader30 16127 47223 01726 40122 824
Driftsresultat4 891397835−2 961−2 549
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt----97
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt1432939168361
Sum finansinntekter1432939168459
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad----270
Andre finanskostnader24521881161293
Sum annen finanskostnad24521881161293
Sum finanskostnader1 4741 4821 8882 1681 983
Resultat før skatt3 560−1 057−1 013−4 962−4 072
Sum skatt783−232−215−1 082−459
Ordinært resultat2 777−824−798−3 880−3 613
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat2 777−824−798−3 880−3 613
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler10 94911 73211 49911 28410 202
Sum anleggsmidler12 12613 21913 25513 75712 848
Tomter, bygninger og annen fast eiendom224849521 4201 852
Maskiner/anlegg/biler----771
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1 1551 0038041 05322
Sum varige driftsmidler1 1771 4871 7562 4732 645
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige----2 056
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager23 41418 47825 63426 71314 659
Kundefordringer40 27731 96725 51716 34222 517
Konsernfordringer13 674176121 282-
Sum fordringer58 10735 81129 61428 48724 680
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post8 02127 51422 53118 83519 231
Sum Kasse/Bank/Post8 02127 51422 53118 83519 231
Sum omløpsmidler89 54381 80277 77874 03558 570
Sum eiendeler101 66895 02191 03387 79271 418
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital67 100100100100100
Sum opptjent egenkapital−29 414−32 191−31 366−30 568−26 688
Annen egenkapital−29 414−32 191−31 366−30 568−26 114
Sum egenkapital37 686−32 091−31 266−30 468−26 588
Sum avsetninger til forpliktelser2 1012 4722 2911 981694
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld----0
Annen langsiktig gjeld----0
Sum langsiktig gjeld2 1012 4722 2911 981694
Gjeld til kredittinstitusjoner----0
Leverandørgjeld15 53212 3578 6997 23713 373
Skyldig offentlige avgifter11 6158 8039 41116 1138 976
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld25 83992 57294 58286 18468 173
Annen kortsiktig gjeld8 89510 9087 3166 7466 790
Sum kortsiktig gjeld61 881124 639120 008116 28097 312
Sum gjeld63 982127 112122 299118 26198 006
SUM EGENKAPITAL OG GJELD101 66895 02191 03387 79271 418
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Still Norge AS (Hovedkontor)

Org nr 971 597 283

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo