Proff
Proff

Stormberg AS

Org nr989 001 817
AdresseAvenyen 40, 4636 Kristiansand S

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-2 2541 6921 3781 275
Leder annen godtgjørelse-17242932

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter272 149232 655263 654286 728316 475
Annen driftsinntekt1 5851 4121 6951 3522 098
Sum driftsinntekter273 734234 067265 349288 079318 573
Varekostnad137 317103 628110 064123 447135 093
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader43 43446 64447 76150 98366 804
Herav kun lønn-39 39640 55743 73756 439
Ordinære avskrivninger7 2267 2965 9364 6485 886
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader98 37698 61796 18098 926104 963
Driftsresultat−12 619−22 1185 41010 0765 827
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt2 5261 187431261 649
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt11 12126 0885 42114 0629 335
Sum finansinntekter13 78827 2755 53414 18910 984
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad8 7484 8822 4223 1256 114
Andre finanskostnader8 16718 9977 13320 1144 536
Sum annen finanskostnad8 16718 9977 13320 1144 536
Sum finanskostnader17 30124 1229 55523 30510 994
Resultat før skatt−16 132−18 9651 3899595 816
Sum skatt−3 544−4 1653062311 280
Ordinært resultat−12 588−14 8001 0837284 536
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−12 588−14 8001 0837284 536
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag--1 3161 5863 880

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill00000
Sum immaterielle midler21 93020 58215 8181 7791 975
Sum anleggsmidler33 88327 47125 59819 57315 013
Tomter, bygninger og annen fast eiendom00000
Maskiner/anlegg/biler00000
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler4 3686 8909 78012 01512 808
Sum varige driftsmidler4 3686 8909 78012 01512 808
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer000180230
Sum finansielle anleggsmidler7 585005 779230
Sum varelager107 433128 642117 52296 438130 543
Kundefordringer3 7261 8232 2221 7891 515
Konsernfordringer-----
Sum fordringer6 0563 6388 95411 21411 282
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1 4051 5172 1313 2712 105
Sum Kasse/Bank/Post1 4051 5172 1313 2712 105
Sum omløpsmidler114 895133 797128 606110 923143 930
Sum eiendeler148 777161 268154 204130 497158 943
Aksje/Selskapskapital17 50017 50017 50017 50017 500
Annen innskutt egenkapital9 14122 97024 75324 75315 997
Sum innskutt egenkapital26 64140 47042 25342 25333 497
Sum opptjent egenkapital0010 99711 23112 089
Annen egenkapital0010 99711 23112 089
Sum egenkapital26 64140 47053 25053 48445 586
Sum avsetninger til forpliktelser0306000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner00000
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld04 2887 95504 868
Annen langsiktig gjeld04 2887 95504 868
Sum langsiktig gjeld04 5957 95504 868
Gjeld til kredittinstitusjoner00000
Leverandørgjeld24 48717 12717 19111 47515 473
Skyldig offentlige avgifter17 52316 62415 04514 33916 557
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld80 12782 45360 72051 19976 459
Sum kortsiktig gjeld122 136116 20393 00077 013108 489
Sum gjeld122 136120 797100 95477 013113 357
SUM EGENKAPITAL OG GJELD148 777161 268154 204130 497158 943
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Stormberg AS

Org nr 989 001 817

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo