Proff
Proff

Stormberg Group AS

Org nr989 002 082
AdresseAvenyen 40, 4636 Kristiansand S

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-0000
Leder annen godtgjørelse-0000

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter0----
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter0----
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader00000
Herav kun lønn-0000
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader496744498142693
Driftsresultat−496−744−498−142−693
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt312 5793 7696 964
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt16 609559520586
Sum finansinntekter23 3225 3892 8364 0977 399
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad3 1062 1931 5241 8063 948
Andre finanskostnader014614131
Sum annen finanskostnad014614131
Sum finanskostnader5 2693 6011 7031 9564 182
Resultat før skatt17 5581 0446351 9992 524
Sum skatt221230140440555
Ordinært resultat17 3378154951 5591 969
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat17 3378154951 5591 969
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler00000
Sum anleggsmidler85 53653 61554 96741 01734 521
Tomter, bygninger og annen fast eiendom00000
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler00000
Sum varige driftsmidler00000
Aksjer/Investeringer i datterselskap43 96347 74346 92830 28029 309
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer00000
Sum finansielle anleggsmidler85 53653 61554 96741 01734 521
Sum varelager00000
Kundefordringer00000
Konsernfordringer-----
Sum fordringer11090 88880 02459 98887 329
Sum investeringer32 402----
Kasse/Bank/Post1100021 99220 143
Sum Kasse/Bank/Post1100021 99220 143
Sum omløpsmidler32 62190 88880 02481 979107 472
Sum eiendeler118 158144 502134 991122 996141 993
Aksje/Selskapskapital1 0001 0001 0001 0001 000
Annen innskutt egenkapital00000
Sum innskutt egenkapital1 0001 0001 0001 0001 000
Sum opptjent egenkapital89 93572 59871 78371 28869 729
Annen egenkapital89 93572 59871 78371 28869 729
Sum egenkapital90 93573 59872 78372 28870 729
Sum avsetninger til forpliktelser00000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner18 93435 41921 90405 888
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital2 9071 9681 9689 50312 587
Sum annen langsiktig gjeld06 9298 08015 7767 590
Annen langsiktig gjeld06 9298 08015 7767 590
Sum langsiktig gjeld21 84144 31531 95125 27926 064
Gjeld til kredittinstitusjoner025 59228 87212 54036 094
Leverandørgjeld15222542322434
Skyldig offentlige avgifter-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld5 00997570312 4018 672
Sum kortsiktig gjeld5 38226 58930 25725 42945 200
Sum gjeld27 22370 90562 20850 70871 264
SUM EGENKAPITAL OG GJELD118 158144 502134 991122 996141 993
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Stormberg Group AS

Org nr 989 002 082

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo