Proff
Proff

Stubbeservice AS

A+
Proff Forvalt rating
A+ Meget lav risiko
Org nr994 824 937
Telefon905 97 705
AdresseMåsavegen 21, 2056 Algarheim

Vi er forhandler av Först og Bandit flishuggere og stubbefresere. Vi leverer over hele landet. Våre tjenester er salg og service av nye og brukte maskiner, stubbefresing, treflytting.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--775704600
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter18 92518 51317 32313 14012 447
Annen driftsinntekt304227926227
Sum driftsinntekter19 22818 73917 33213 40212 474
Varekostnad13 45912 76512 8628 7798 194
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader2 1251 9311 8311 7291 477
Herav kun lønn1 8041 6531 5591 4751 265
Ordinære avskrivninger683575493421311
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2 0891 4921 4721 5411 291
Driftsresultat8721 9776749321 202
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt24431
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt4879667543
Sum finansinntekter5083707845
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad2331098510754
Andre finanskostnader24610710513471
Sum annen finanskostnad24610710513471
Sum finanskostnader479216190241125
Resultat før skatt4431 8445547701 121
Sum skatt98406122170257
Ordinært resultat3461 439432600864
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat3461 439432600864
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler7 4284 6392 2621 8891 582
Tomter, bygninger og annen fast eiendom5 0922 991---
Maskiner/anlegg/biler1 3741 0511 1891 304703
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler739598779291584
Sum varige driftsmidler7 2054 6391 9681 5951 288
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer2230294294294
Sum finansielle anleggsmidler2230294294294
Sum varelager4 9062 3941 9323 8881 598
Kundefordringer333897917581 386
Konsernfordringer-----
Sum fordringer1 0531 2401 0461171 434
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post128687230421107
Sum Kasse/Bank/Post128687230421107
Sum omløpsmidler6 0874 3213 2084 4263 140
Sum eiendeler13 5158 9605 4706 3154 721
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital101101101101101
Sum opptjent egenkapital4 3333 9872 5492 1161 516
Annen egenkapital4 3333 9872 5492 1161 516
Sum egenkapital4 4344 0882 6502 2171 618
Sum avsetninger til forpliktelser3968336623
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner5 1293 0161 0981 4611 245
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld1 24510180916138
Annen langsiktig gjeld1 24510180916138
Sum langsiktig gjeld6 4143 0951 3112 4431 405
Gjeld til kredittinstitusjoner1 045--0137
Leverandørgjeld191101430799437
Skyldig offentlige avgifter1 0721 137772578739
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld232169152152138
Sum kortsiktig gjeld2 6671 7771 5101 6551 698
Sum gjeld9 0814 8722 8204 0983 104
SUM EGENKAPITAL OG GJELD13 5158 9605 4706 3154 721
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7031758

Mer info fra Forvalt

Stubbeservice AS

Org nr 994 824 937

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo