Proff
Proff

Studio S Hårdesign AS

Org nr959 641 307
AdresseLilleengveien 8, 1523 Moss

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter2 0032 2072 1872 2272 653
Annen driftsinntekt1676464530
Sum driftsinntekter2 1702 2712 2512 2802 653
Varekostnad322354393292335
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader1 0731 2801 2121 3081 608
Herav kun lønn8801 1021 0141 1651 428
Ordinære avskrivninger---07
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader645698678644652
Driftsresultat130−61−323653
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt92113
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter92113
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad68101420
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader68101420
Resultat før skatt132−67−422436
Sum skatt10-097
Ordinært resultat122−67−421629
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat122−67−421629
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler0----
Sum anleggsmidler00000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler----0
Sum varige driftsmidler0---0
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler0----
Sum varelager2741476039
Kundefordringer90230-
Konsernfordringer-----
Sum fordringer5402300
Sum investeringer0----
Kasse/Bank/Post542575704896930
Sum Kasse/Bank/Post542575704896930
Sum omløpsmidler623617775957969
Sum eiendeler623617775957969
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital100100100100100
Sum opptjent egenkapital249127194236220
Annen egenkapital249127194236220
Sum egenkapital349227294336320
Sum avsetninger til forpliktelser0----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner068137208247
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld068137208247
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld4523533433
Skyldig offentlige avgifter114136141148180
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld105163149222182
Sum kortsiktig gjeld273322343412402
Sum gjeld273390480621649
SUM EGENKAPITAL OG GJELD623617775957969
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Studio S Hårdesign AS

Org nr 959 641 307

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo