Proff
Proff

Studio S Hårdesign AS

A+
Proff Forvalt rating
A+ Meget lav risiko
Org nr959 641 307
AdresseLilleeng Helsepark Inngang A Lilleengveien 8, 1523 Moss
Vi tilbyr både dame- og herreklipp, vippe extention, hårprodukter m.m. Kom innom for en hyggelig opplevelse!

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter2 2072 1872 2272 6532 345
Annen driftsinntekt64645300
Sum driftsinntekter2 2712 2512 2802 6532 345
Varekostnad354393292335299
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader1 2801 2121 3081 6081 279
Herav kun lønn1 1021 0141 1651 4281 171
Ordinære avskrivninger--077
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader698678644652613
Driftsresultat−61−323653148
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt21132
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter21132
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad810142023
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader810142023
Resultat før skatt−67−422436128
Sum skatt-09732
Ordinært resultat−67−42162995
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−67−42162995
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler00007
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler---07
Sum varige driftsmidler---07
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager4147603935
Kundefordringer0230--
Konsernfordringer-----
Sum fordringer0230093
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post575704896930992
Sum Kasse/Bank/Post575704896930992
Sum omløpsmidler6177759579691 120
Sum eiendeler6177759579691 127
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital100100100100100
Sum opptjent egenkapital127194236220191
Annen egenkapital127194236220191
Sum egenkapital227294336320291
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner68137208247300
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld68137208247300
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld2353343330
Skyldig offentlige avgifter136141148180146
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld163149222182328
Sum kortsiktig gjeld322343412402536
Sum gjeld390480621649836
SUM EGENKAPITAL OG GJELD6177759579691 127
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Studio S Hårdesign AS

Org nr 959 641 307

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo