Proff
Proff

Svein Andreas Invest AS

Org nr890 250 602
AdresseSlettebakksveien 34 B, 5093 Bergen

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter-----
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader101081010
Driftsresultat−10−10−8−10−10
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt2 3101 0991 097712542
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt040 0008 23311 8067 500
Sum finansinntekter2 31041 0999 32912 5198 042
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad247100412
Andre finanskostnader651540100-
Sum annen finanskostnad6515401000
Sum finanskostnader312164010412
Resultat før skatt1 98840 9259 32112 4058 019
Sum skatt437467343165171
Ordinært resultat1 55140 4578 97812 2407 848
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1 55140 4578 97812 2407 848
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler000--
Sum anleggsmidler92 725113 18078 49774 93668 438
Tomter, bygninger og annen fast eiendom---00
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler---00
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler92 725113 18078 49774 93668 438
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer01 679-7738
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post188878760
Sum Kasse/Bank/Post188878760
Sum omløpsmidler1881 766878338
Sum eiendeler92 913114 94678 58575 02068 475
Aksje/Selskapskapital100303030225
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital41 78341 68341 68341 68342 123
Sum opptjent egenkapital44 34642 79636 33932 66125 420
Annen egenkapital44 34642 79636 33932 66125 420
Sum egenkapital86 12984 47978 02174 34467 543
Sum avsetninger til forpliktelser00000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner---00
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld-----
Skyldig offentlige avgifter-----
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld6 3460220511761
Sum kortsiktig gjeld6 78430 467563676932
Sum gjeld6 78430 467563676932
SUM EGENKAPITAL OG GJELD92 913114 94678 58575 02068 475
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Svein Andreas Invest AS

Org nr 890 250 602

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo