Proff
Proff

Tagtvedt III Borettslag

Org nr953 034 077
AdressePrinsensgate 2-4, 3256 Larvik

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter5 4755 4735 4795 4655 560
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter5 4755 4735 4795 4655 560
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader249244357380380
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger---0640
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2 3762 4223 7394 3142 164
Driftsresultat2 2922 2798932881 906
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt2618251354
Sum finansinntekter2618251354
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader872560723852750
Sum annen finanskostnad872560723852750
Sum finanskostnader872560723852750
Resultat før skatt2 0052 265685−681 680
Sum skatt-----
Ordinært resultat2 0052 265685−681 680
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1 4461 737195−5501 210
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler68 09868 09867 90167 90167 901
Tomter, bygninger og annen fast eiendom68 09868 09867 90167 90167 901
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler68 09868 09867 90167 90167 901
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer6175965595761 372
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post3 0583 0983 2681 1192 946
Sum Kasse/Bank/Post3 0583 0983 2681 1192 946
Sum omløpsmidler3 0583 0983 2681 1192 946
Sum eiendeler71 15571 19571 16969 02070 846
Aksje/Selskapskapital-----
Annen innskutt egenkapital1010101010
Sum innskutt egenkapital1010101010
Sum opptjent egenkapital23 40221 95620 21920 02420 574
Annen egenkapital23 40221 95620 21920 02420 574
Sum egenkapital23 41221 96620 22920 03420 584
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner34 82836 13237 55235 35736 493
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld12 52012 52012 52012 52012 520
Annen langsiktig gjeld12 52012 52012 52012 52012 520
Sum langsiktig gjeld47 34848 65250 07247 87749 013
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld3355588281 0411 200
Skyldig offentlige avgifter-----
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld6020406850
Sum kortsiktig gjeld3955778681 1081 250
Sum gjeld47 74449 23050 94048 98550 262
SUM EGENKAPITAL OG GJELD71 15571 19571 16969 02070 846
Garantistillelser-----
Pantstillelser47 34848 65250 07247 87749 013
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Tagtvedt III Borettslag

Org nr 953 034 077

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo