Proff
Proff

tanum

Org nr948 061 937
AdresseAkersgata 47 -49, 0180 Oslo

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn4 1764 0523 9423 8744 100
Leder annen godtgjørelse-0431470625

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter1 273 5751 189 6471 165 3871 340 0971 429 989
Annen driftsinntekt--38 271--
Sum driftsinntekter1 273 5751 189 6471 203 6571 340 0971 429 989
Varekostnad441 537394 451478 571521 469568 398
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader367 029325 997329 248379 703405 062
Herav kun lønn283 930255 985265 083303 583325 088
Ordinære avskrivninger51 02640 52239 60852 28051 074
Nedskrivning04 64314 849--
Andre driftskostnader321 907286 490283 371507 578474 844
Driftsresultat92 076137 54458 011−120 933−69 389
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt12 01816 83521 48418 59619 116
Sum finansinntekter12 01816 83521 48418 59619 116
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader6 2484 3269 22311 1489 137
Sum annen finanskostnad6 2484 3269 22311 1489 137
Sum finanskostnader6 2484 3269 22311 1489 137
Resultat før skatt97 846150 05370 272−113 485−59 410
Sum skatt21 18732 43214 319−22 080−10 410
Ordinært resultat76 659117 62255 953−91 405−49 000
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat76 659117 62255 953−91 405−49 000
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag39 654---0

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill03 4196 83710 25613 674
Sum immaterielle midler84 33092 534131 246151 79180 944
Sum anleggsmidler108 694111 297159 171199 501201 595
Tomter, bygninger og annen fast eiendom8 255-8 267--
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1 4248 1102 56529 861103 508
Sum varige driftsmidler9 6798 11010 83229 861103 508
Aksjer/Investeringer i datterselskap8 6954 6954 6954 695-
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler5 797-5 7875 9084 708
Andre fordringer1931626 6127 2467 740
Sum finansielle anleggsmidler14 68510 65417 09417 84917 143
Sum varelager275 773252 710214 804240 445266 784
Kundefordringer213 199160 278185 042148 314217 947
Konsernfordringer-----
Sum fordringer375 696418 775350 956231 220362 573
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post16 53817 03922 42424 34319 205
Sum Kasse/Bank/Post16 53817 03922 42424 34319 205
Sum omløpsmidler668 007688 524588 184496 008648 562
Sum eiendeler776 701799 821747 355695 509850 157
Aksje/Selskapskapital9 9009 0009 0009 0009 000
Annen innskutt egenkapital1 8721 8721 8721 8721 872
Sum innskutt egenkapital140 452136 965136 965136 965136 465
Sum opptjent egenkapital117 417255 412130 26874 315164 785
Annen egenkapital117 417255 412130 26874 315164 785
Sum egenkapital257 869392 377267 233211 280301 250
Sum avsetninger til forpliktelser--040 000-
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00040 0000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld46 14436 01544 12673 15291 693
Skyldig offentlige avgifter54 57844 06446 32826 73032 096
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld418 109327 365389 668344 347425 109
Sum kortsiktig gjeld518 832407 444480 122444 229548 907
Sum gjeld518 832407 444480 122484 229548 907
SUM EGENKAPITAL OG GJELD776 701799 821747 355695 509850 157
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

tanum

Org nr 948 061 937

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo