Proff
Proff

Tavex Gull og Sølv AS

Org nr913 336 976
AdresseAdolph Tidemands gate 55, 2000 Lillestrøm

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---4640
Leder annen godtgjørelse---30

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter253 288198 889178 85198 56559 275
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter253 288198 889178 85198 56559 275
Varekostnad239 368187 016169 93386 26956 504
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader1 8131 4022 5092 088627
Herav kun lønn1 3991 2202 1651 832538
Ordinære avskrivninger677186084
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader3 8163 9921 500799499
Driftsresultat7 6146 4614 9039 4091 560
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt00000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt841380-0
Sum finansinntekter84138000
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad9861412-
Andre finanskostnader3 4321 347103093
Sum annen finanskostnad3 4321 347103093
Sum finanskostnader−4 9562 494364329182
Resultat før skatt2 7414 1054 5399 0811 379
Sum skatt6059031 0031 998272
Ordinært resultat2 1363 2023 5377 0831 107
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat2 1363 2023 5377 0831 107
Ordinært utbytte2 136--991-
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte3 2023 5377 083--
Sum utbytte5 3383 5377 083991-
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler0----
Sum anleggsmidler1 3672 0448500
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1 3672 04485-0
Sum varige driftsmidler1 3672 04485-0
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler0----
Sum varelager14 8934 2757 37513 1884 648
Kundefordringer63--00
Konsernfordringer----1
Sum fordringer9614 034802
Sum investeringer0----
Kasse/Bank/Post4 5792 7142 0291 1021 266
Sum Kasse/Bank/Post4 5792 7142 0291 1021 266
Sum omløpsmidler19 56821 0239 41114 2895 916
Sum eiendeler20 93523 0679 49614 2895 916
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital100100100100100
Sum opptjent egenkapital03 2023 5377 083991
Annen egenkapital03 2023 5377 083991
Sum egenkapital1003 3023 6377 1831 091
Sum avsetninger til forpliktelser023--
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-04 4004 4004 400
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld024 4034 4004 400
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1 2611 35142249
Skyldig offentlige avgifter24326020430260
Kortsiktig konserngjeld8 02214 82531--
Annen kortsiktig gjeld8 5672 42317938385
Sum kortsiktig gjeld20 83519 7631 4572 707425
Sum gjeld20 83519 7655 8597 1074 825
SUM EGENKAPITAL OG GJELD20 93523 0679 49614 2895 916
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Tavex Gull og Sølv AS

Org nr 913 336 976

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo