Proff
Proff

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

Org nr971 420 782
AdresseDronning Mauds gate 15, 0250 Oslo

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn1 254-1 682-1 651
Leder annen godtgjørelse171-12-84

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter401 372359 733325 178325 739297 950
Annen driftsinntekt533225736414362
Sum driftsinntekter401 905359 958325 914326 153298 313
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader203 952187 794176 546163 426155 448
Herav kun lønn155 134143 755136 1870118 597
Ordinære avskrivninger6 1918 0859 9706 6307 193
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader184 568143 816133 389156 332135 259
Driftsresultat7 19420 2646 009−234412
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt4 4119831 1812 4611 560
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt12 69031 46919 46618 8330
Sum finansinntekter17 10132 45220 64621 2941 560
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad0004 4900
Sum finanskostnader14 411004 490837
Resultat før skatt9 88552 71626 65616 5701 135
Sum skatt-----
Ordinært resultat9 88552 71626 65616 5701 135
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat9 88552 71626 65616 5701 135
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler1 6746 78913 82818 061-
Sum anleggsmidler41 10940 71024 30430 76631 727
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler4 2803 8904 6695 88519 413
Sum varige driftsmidler4 2803 8904 6695 88519 413
Aksjer/Investeringer i datterselskap16 4953 8053 8053 8053 805
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler35 15430 0315 8066 82012 314
Sum varelager3940146166327
Kundefordringer21 04714 7448 98215 81417 711
Konsernfordringer-----
Sum fordringer33 42630 78719 73929 68735 483
Sum investeringer249 656263 794232 325212 860194 052
Kasse/Bank/Post205 474133 636133 848116 995111 730
Sum Kasse/Bank/Post205 474133 636133 848116 995111 730
Sum omløpsmidler488 595428 257386 059359 708341 592
Sum eiendeler529 704468 967410 363390 474373 318
Aksje/Selskapskapital417 186407 301354 585327 930311 359
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital417 186407 301354 585327 930311 359
Sum opptjent egenkapital-----
Annen egenkapital-----
Sum egenkapital417 186407 301354 585327 930311 359
Sum avsetninger til forpliktelser4 8774 6544 8544 2735 462
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld4 8774 6544 8544 2735 462
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld-----
Skyldig offentlige avgifter15 04513 84212 26112 19611 426
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld92 59643 17038 66346 07645 072
Sum kortsiktig gjeld107 64057 01250 92458 27256 497
Sum gjeld112 51861 66655 77862 54461 959
SUM EGENKAPITAL OG GJELD529 704468 967410 363390 474373 318
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

Org nr 971 420 782

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo