Proff
Proff

Tekstallianse

Org nr922 839 549
AdresseMarkeveien 4 B, 5012 Bergen

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

08.05.2019

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Lønn301175121-
Leder annen godtgjørelse----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter16036--
Annen driftsinntekt1 6659141 369481
Sum driftsinntekter1 8259501 369481
Varekostnad781399725401
Beholdningsendringer----
Lønnskostnader601369169-
Herav kun lønn524315139-
Ordinære avskrivninger----
Nedskrivning----
Andre driftskostnader16812747726
Driftsresultat27556−253
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern----
Inntekt på investering i datterselskap----
Sum annen renteinntekt--00
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap----
Sum annen finansinntekt130-
Sum finansinntekter1310
Nedskrivning fin. anleggsmidler----
Sum annen rentekostnad----
Andre finanskostnader----
Sum annen finanskostnad----
Sum finanskostnader----
Resultat før skatt27658−154
Sum skatt----
Ordinært resultat27658−154
Ekstraordinære inntekter----
Ekstraordinære kostnader----
Skatt ekstraordinært----
Årsresultat27658−154
Ordinært utbytte----
Ekstraordinært utbytte----
Tilleggsutbytte----
Sum utbytte----
Konsernbidrag----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Goodwill----
Sum immaterielle midler----
Sum anleggsmidler20836360
Tomter, bygninger og annen fast eiendom----
Maskiner/anlegg/biler----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler----
Sum varige driftsmidler----
Aksjer/Investeringer i datterselskap363636-
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige----
Investeringer i aksjer og andeler----
Andre fordringer173---
Sum finansielle anleggsmidler2083636-
Sum varelager----
Kundefordringer003029
Konsernfordringer----
Sum fordringer3194933029
Sum investeringer----
Kasse/Bank/Post452231392694
Sum Kasse/Bank/Post452231392694
Sum omløpsmidler771724422723
Sum eiendeler979759458723
Aksje/Selskapskapital----
Annen innskutt egenkapital----
Sum innskutt egenkapital----
Sum opptjent egenkapital3871115254
Annen egenkapital3871115254
Sum egenkapital3871115254
Sum avsetninger til forpliktelser----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner----
Langsiktig konserngjeld----
Ansvarlig lånekapital----
Sum annen langsiktig gjeld----
Annen langsiktig gjeld----
Sum langsiktig gjeld0000
Gjeld til kredittinstitusjoner----
Leverandørgjeld55103255
Skyldig offentlige avgifter284613-
Kortsiktig konserngjeld----
Annen kortsiktig gjeld510593360614
Sum kortsiktig gjeld592649405670
Sum gjeld592649405670
SUM EGENKAPITAL OG GJELD979759458723
Garantistillelser----
Pantstillelser----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Tekstallianse

Org nr 922 839 549

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo