Proff
Proff

Terningen Arena Idrett og Kultur Drift AS

A+
Proff Forvalt rating
A+ Meget lav risiko
Org nr993 358 401
AdresseHamarveien 112, 2406 Elverum
Terningen Arena har blitt Elverums store møteplass. Her møtes 3000 hver dag, enten som student, besøkende eller arbeidstaker. Ukentlig arrangeres konferanser/seminarer innenfor ulike fagfelt.Terningen Arena har blitt en suksess på flere områder, gjennom stor entusiasme, samarbeid og sambruk av lokaler, utstyr, ressurs og kompetanse i forenende folkehelseprofil. Terningen Arena består av en idretts/kultur-del i form av et flerbruksanlegg, et høgskolesenter med Høgskolen i Hedmark, som sentral bruker, og en næringsdel med ca. 10 ulike firma og organisasjoner.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt12 22612 20510 59811 38911 119
Sum driftsinntekter12 22612 20510 59811 38911 119
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader2502827800
Herav kun lønn14919016--
Ordinære avskrivninger44444
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader11 85612 4789 76210 4429 958
Driftsresultat115−5597539431 157
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt3713153830
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-033-
Sum finansinntekter3713174130
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad001-1
Andre finanskostnader00---
Sum annen finanskostnad00---
Sum finanskostnader001-1
Resultat før skatt152−5477709841 187
Sum skatt34−120169217274
Ordinært resultat118−427600768912
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat118−427600768912
Ordinært utbytte--000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte--000
Konsernbidrag--601758912

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler109143232325
Sum anleggsmidler2022409599106
Tomter, bygninger og annen fast eiendom6367717680
Maskiner/anlegg/biler00000
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler00000
Sum varige driftsmidler6367717680
Aksjer/Investeringer i datterselskap00---
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler3030000
Sum varelager-----
Kundefordringer6401 660263515992
Konsernfordringer-----
Sum fordringer9141 9535716701 629
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post2 1151 7554 7144 1375 264
Sum Kasse/Bank/Post2 1151 7554 7144 1375 264
Sum omløpsmidler3 0283 7085 2854 8076 893
Sum eiendeler3 2303 9485 3794 9066 999
Aksje/Selskapskapital1 0001 0001 0001 0001 000
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital1 0001 0001 0001 0001 000
Sum opptjent egenkapital−181−299128129120
Annen egenkapital-0128129120
Sum egenkapital8197011 1281 1291 120
Sum avsetninger til forpliktelser00000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner00000
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld00000
Annen langsiktig gjeld00000
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld2 3711 8931 4791 8434 694
Skyldig offentlige avgifter17297--
Ordinært utbytte--000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte--000
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld231 3262 7661 9341 185
Sum kortsiktig gjeld2 4113 2474 2513 7775 879
Sum gjeld2 4113 2474 2513 7775 879
SUM EGENKAPITAL OG GJELD3 2303 9485 3794 9066 999
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-6973276

Åpningstider

Ta kontakt for mer informasjon!

Mer info fra Forvalt

Terningen Arena Idrett og Kultur Drift AS

Org nr 993 358 401

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo