Proff
Proff

Tingulstad AS

Org nr911 998 467
AdresseGamle Dalsveg 185, 2032 Maura

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter-----
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-000-
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1615181413
Driftsresultat−16−15−18−14−13
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt0-110
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt1 1885111585 399205
Sum finansinntekter1 1885111595 400205
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad--0-5
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-001 353-
Sum finanskostnader-001 3535
Resultat før skatt1 1734961414 033188
Sum skatt000280
Ordinært resultat1 1724961414 005188
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1 1724961414 005188
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler8 2578 9797 7005 4044 383
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler6 7577 4796 2005 4044 383
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler8 2578 9797 7005 4044 383
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer0102---
Sum investeringer1 720----
Kasse/Bank/Post290148993 08270
Sum Kasse/Bank/Post290148993 08270
Sum omløpsmidler2 0101168993 08270
Sum eiendeler10 2679 0958 5998 4864 453
Aksje/Selskapskapital4343434343
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital3 0743 0743 0743 0743 074
Sum opptjent egenkapital7 1936 0215 5245 3841 378
Annen egenkapital7 1936 0215 5245 3841 378
Sum egenkapital10 2679 0958 5998 4584 453
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld-----
Skyldig offentlige avgifter-----
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld-----
Sum kortsiktig gjeld000280
Sum gjeld000280
SUM EGENKAPITAL OG GJELD10 2679 0958 5998 4864 453
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Tingulstad AS

Org nr 911 998 467

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo