Proff
Proff

Torggaten 9 AS

Org nr971 000 325
AdresseTorggata 9, 3210 Sandefjord

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter--2 2002 200660
Annen driftsinntekt2 2002 200---
Sum driftsinntekter2 2002 2002 2002 200660
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader0----
Herav kun lønn0----
Ordinære avskrivninger1 4012 3991 9131 453613
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader743413219284122
Driftsresultat56−61169463−76
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-0111
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter-0111
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad10186321349154
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader10186321349154
Resultat før skatt−45−697−251115−229
Sum skatt4245−5426−49
Ordinært resultat−87−742−19789−180
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−87−742−19789−180
Ordinært utbytte----0
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte----0
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler00000
Sum anleggsmidler24 23225 01523 58122 69311 984
Tomter, bygninger og annen fast eiendom24 23225 01523 28422 69311 984
Maskiner/anlegg/biler0----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler0----
Sum varige driftsmidler24 23225 01523 28422 69311 984
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler0029700
Sum varelager-0000
Kundefordringer---229138
Konsernfordringer-----
Sum fordringer170120381307207
Sum investeringer-0000
Kasse/Bank/Post--11533 906
Sum Kasse/Bank/Post--11533 906
Sum omløpsmidler1701204973104 114
Sum eiendeler24 40225 13524 07823 00416 098
Aksje/Selskapskapital3 0003 0003 0003 0003 000
Annen innskutt egenkapital-628628628628
Sum innskutt egenkapital5 1355 8506 5926 7006 700
Sum opptjent egenkapital628-089-
Annen egenkapital628-089-
Sum egenkapital5 7635 8506 5926 7896 700
Sum avsetninger til forpliktelser00177145
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner0---5 000
Langsiktig konserngjeld16 89316 89311 343102-
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld--4 24715 9054 198
Annen langsiktig gjeld--4 24715 9054 198
Sum langsiktig gjeld16 89316 89315 60716 0789 243
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld7121891 8792107
Skyldig offentlige avgifter076-8826
Kortsiktig konserngjeld9872 065---
Annen kortsiktig gjeld6--4622
Sum kortsiktig gjeld1 7462 3921 879137155
Sum gjeld18 63919 28517 48616 2159 398
SUM EGENKAPITAL OG GJELD24 40225 13524 07823 00416 098
Garantistillelser0----
Pantstillelser0----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Torggaten 9 AS

Org nr 971 000 325

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo