Proff
Proff

Travel Invest AS

Org nr988 560 774
AdresseSkoltegrunnskaien 1, 5035 Bergen

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn00000
Leder annen godtgjørelse0--00

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter-----
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader939610512083
Driftsresultat−93−96−105−120−83
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt0002661 328
Sum finansinntekter14682721 372
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad----79
Andre finanskostnader-01380
Sum annen finanskostnad-01380
Sum finanskostnader212118155152170
Resultat før skatt−292−207−25201 119
Sum skatt−64−46−560257
Ordinært resultat−228−162−1970862
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−228−162−1970862
Ordinært utbytte----6 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte----6 000
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler1651015600
Sum anleggsmidler27 66527 60127 55627 50027 500
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap27 50027 50027 50027 50027 500
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler27 50027 50027 50027 50027 500
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer6055925865781 634
Sum fordringer6055925865781 634
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post7 9207 920---
Sum Kasse/Bank/Post7 9207 920---
Sum omløpsmidler8 5258 5125865781 634
Sum eiendeler36 19136 11328 14128 07829 134
Aksje/Selskapskapital10 00010 00010 00010 00010 000
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital10 00410 00410 00410 00410 004
Sum opptjent egenkapital6 8447 0727 2347 4317 431
Annen egenkapital6 8447 0727 2347 4317 431
Sum egenkapital16 84817 07617 23817 43517 435
Sum avsetninger til forpliktelser00000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner0005001 000
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld7 9207 920---
Annen langsiktig gjeld7 9207 920---
Sum langsiktig gjeld7 9207 92005001 000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld-----
Skyldig offentlige avgifter-----
Ordinært utbytte----6 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte----6 000
Kortsiktig konserngjeld11 42311 02710 90310 1304 648
Annen kortsiktig gjeld09001351
Sum kortsiktig gjeld11 42311 11710 90310 14310 699
Sum gjeld19 34319 03710 90310 64311 699
SUM EGENKAPITAL OG GJELD36 19136 11328 14128 07829 134
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Travel Invest AS

Org nr 988 560 774

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo