Proff
Proff

Trøgstad Sparebank

Org nr937 885 377
AdresseTrøgstad torg 5, 1860 Trøgstad

Trøgstad Sparebank er en lokal og selvstendig sparebank etablert i 1847. Hovedkontoret ligger på Skjønhaug med filial i Fetsund. Vårt mål er å gi deg et komplett tilbud på de bank- og forsikringstjenestene du har bruk for, uansett hvilke fase av livet du befinner deg. Vi tilbyr gode og konkurransedyktige betingelser.

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn1 7081 639---
Leder annen godtgjørelse-0---

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter105 62598 060106 737103 16785 645
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader29 51324 77122 92123 60521 086
Herav kun lønn21 67017 71317 07917 06414 018
Ordinære avskrivninger4 5232 9952 6862 7402 285
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader31 35226 43731 19324 41822 850
Driftsresultat51 61352 52249 93752 40439 424
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter-----
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad662−171418644−1 084
Sum finanskostnader662−171418644−1 084
Resultat før skatt50 95152 69349 51951 76040 508
Sum skatt−11 252−10 8289 850--
Ordinært resultat39 69941 86539 66951 76040 508
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat75 06647 12239 66951 76040 508
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler--425212560
Sum anleggsmidler268 763218 314212 433183 182184 754
Tomter, bygninger og annen fast eiendom--40 21340 81241 911
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler--2 4052 7113 364
Sum varige driftsmidler54 66243 63742 61843 52345 275
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler196 825169 015163 363121 955128 582
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler214 101174 677169 390139 447138 919
Sum varelager-----
Kundefordringer--2 509 3042 428 9962 353 620
Konsernfordringer-----
Sum fordringer3 161 1202 720 1872 666 4512 668 8602 479 187
Sum investeringer311 432409 936352 075270 329260 689
Kasse/Bank/Post--2 05980 94058 285
Sum Kasse/Bank/Post-----
Sum omløpsmidler3 472 5523 130 1233 020 5853 020 1292 798 161
Sum eiendeler3 785 0003 351 3823 233 0183 203 3112 982 915
Aksje/Selskapskapital-----
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital00000
Sum opptjent egenkapital614 635544 447499 515426 929389 420
Annen egenkapital-----
Sum egenkapital614 635544 447499 515426 929389 420
Sum avsetninger til forpliktelser27 63413 43811 3471 9632 085
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital26 50426 50026 50026 50026 500
Sum annen langsiktig gjeld26 50426 50026 50026 50026 500
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld54 13839 93837 84728 46328 585
Gjeld til kredittinstitusjoner1 2001 2101 7276 3835 259
Leverandørgjeld-----
Skyldig offentlige avgifter-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld3 115 0282 765 7872 693 9292 741 5362 559 653
Sum kortsiktig gjeld3 098 1232 752 2522 695 6562 747 9192 564 912
Sum gjeld3 170 3662 806 9352 733 5032 776 3822 593 497
SUM EGENKAPITAL OG GJELD3 785 0013 351 382---
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-6929857

Åpningstider

Mandag
9:00 - 15:30
Tirsdag
9:00 - 15:30
Onsdag
9:00 - 15:30
Torsdag
9:00 - 15:30
Fredag
9:00 - 15:30

Sommertider (15.05 - 31.08): Mandag - Fredag: 09:00 - 15:00

Mer info fra Forvalt

Trøgstad Sparebank

Org nr 937 885 377

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo