Proff
Proff

TRØNDER INSTALLASJON AS

Org nr927 857 251
Telefon481 42 123
AdresseBrattreina 16, 7320 Fannrem

Trønder Installasjon AS ble opprettet høsten 2021.
Vårt tilholdssted er Fannrem i Orkland Kommune.
Vi har montører som er utdannet innen telekom og som har bred erfaring innen bransjen.
Vi utfører oppdrag i hele Trøndelag fylke.

Våre samarbeidspartnere er: Inselo AS, Elotec AS, Real Installasjon AS og Svorka AS.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-12
Startdato

01.01.2022

29.08.2021

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

LEDERLØNN

2022-122021-12
ValutaNOKNOK
Lønn-0
Leder annen godtgjørelse-0

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-12
ValutaNOKNOK
Sum salgsinntekter2 46936
Annen driftsinntekt--
Sum driftsinntekter2 46936
Varekostnad2-
Beholdningsendringer--
Lønnskostnader1 4181
Herav kun lønn1 1440
Ordinære avskrivninger20-
Nedskrivning--
Andre driftskostnader89640
Driftsresultat133−5
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern--
Inntekt på investering i datterselskap--
Sum annen renteinntekt0-
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap--
Sum annen finansinntekt--
Sum finansinntekter0-
Nedskrivning fin. anleggsmidler--
Sum annen rentekostnad20
Andre finanskostnader--
Sum annen finanskostnad--
Sum finanskostnader20
Resultat før skatt131−5
Sum skatt29−2
Ordinært resultat102−3
Ekstraordinære inntekter--
Ekstraordinære kostnader--
Skatt ekstraordinært--
Årsresultat102−3
Ordinært utbytte--
Ekstraordinært utbytte--
Tilleggsutbytte--
Sum utbytte--
Konsernbidrag--

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-12
ValutaNOKNOK
Goodwill--
Sum immaterielle midler-2
Sum anleggsmidler442
Tomter, bygninger og annen fast eiendom--
Maskiner/anlegg/biler44-
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler--
Sum varige driftsmidler44-
Aksjer/Investeringer i datterselskap--
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige--
Investeringer i aksjer og andeler--
Andre fordringer--
Sum finansielle anleggsmidler--
Sum varelager--
Kundefordringer494-
Konsernfordringer--
Sum fordringer5089
Sum investeringer--
Kasse/Bank/Post3938
Sum Kasse/Bank/Post3938
Sum omløpsmidler54647
Sum eiendeler59049
Aksje/Selskapskapital3030
Annen innskutt egenkapital−6−6
Sum innskutt egenkapital2424
Sum opptjent egenkapital99−3
Annen egenkapital99-
Sum egenkapital12421
Sum avsetninger til forpliktelser1-
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner--
Langsiktig konserngjeld--
Ansvarlig lånekapital--
Sum annen langsiktig gjeld--
Annen langsiktig gjeld--
Sum langsiktig gjeld10
Gjeld til kredittinstitusjoner--
Leverandørgjeld11216
Skyldig offentlige avgifter189-
Ordinært utbytte--
Ekstraordinært utbytte--
Tilleggsutbytte--
Sum utbytte--
Kortsiktig konserngjeld--
Annen kortsiktig gjeld14012
Sum kortsiktig gjeld46628
Sum gjeld46628
SUM EGENKAPITAL OG GJELD59049
Garantistillelser--
Pantstillelser--
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7052759

Mer info fra Forvalt

TRØNDER INSTALLASJON AS

Org nr 927 857 251

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo