Proff
Proff
Profile-7044292
Forenkler hverdagen
Profile-7044293

Tripletex AS

Org nr914 286 018
AdresseKarenslyst allé 56, 0277 Oslo

Et komplett økonomisystem med prosjekt og timeføring. Tripletex består av mange ulike moduler, og du velger de du trenger. Alle modulene er sømløst integrert med hverandre, og på denne måten passer Tripletex til alle - fra de små til de store firmaene.

De gode integrasjonene til en rekke samarbeidspartnere (bl. a. analyse, kassaløsninger, webshop) gjør at Tripletex er et komplett økonomisystem.

Du kan utnytte bedriftens fulle kapasitet ved å optimalisere økonomistyringen. Med Tripletex har du alltid full kontroll over bedriftens regnskap med et økonomisystem som er befriende enkelt å forstå.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn2 2122 0131 8211 6531 506
Leder annen godtgjørelse1 550913698133134

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter740 376572 166392 146218 482163 599
Annen driftsinntekt--58 84326 31619 514
Sum driftsinntekter740 376572 166450 989244 798183 113
Varekostnad118 69982 90454 73238 93925 816
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader243 756192 964156 72699 86670 966
Herav kun lønn196 137144 082116 20372 57554 491
Ordinære avskrivninger2 1951 359823527394
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader155 839102 83073 86742 04329 391
Driftsresultat219 887192 110164 84263 42256 546
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt2 792----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-733737747531
Sum finansinntekter2 792733737747531
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader6131151363949
Sum annen finanskostnad6131151363949
Sum finanskostnader6131151363949
Resultat før skatt222 067192 728165 44464 13057 028
Sum skatt48 94142 40036 44213 39212 354
Ordinært resultat173 125150 328129 00250 73844 673
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat173 125150 328129 00250 73844 673
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-150 924178 98246 85241 008

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler----0
Sum anleggsmidler7 2744 0652 9361 058695
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler7 2744 0652 9361 058695
Sum varige driftsmidler7 2744 0652 9361 058695
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer68 01642 31740 65215 18330 055
Konsernfordringer-----
Sum fordringer149 211103 57077 37043 93734 854
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post251 676245 576286 84099 37981 417
Sum Kasse/Bank/Post251 676245 576286 84099 37981 417
Sum omløpsmidler400 887349 145364 210143 316116 271
Sum eiendeler408 161353 211367 146144 374116 965
Aksje/Selskapskapital2 0742 0742 0743030
Annen innskutt egenkapital6 2886 2886 288--
Sum innskutt egenkapital14 13814 13814 1383030
Sum opptjent egenkapital4 4644 8745 47018 67114 785
Annen egenkapital4 4644 8745 47018 67114 785
Sum egenkapital18 60119 01119 60718 70114 815
Sum avsetninger til forpliktelser707424218912
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld707424218912
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld28 03425 80216 92512 2117 279
Skyldig offentlige avgifter43 49630 58728 20315 73810 544
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld317 960277 737302 16897 53584 316
Sum kortsiktig gjeld389 490334 125347 296125 484102 139
Sum gjeld389 560334 199347 539125 673102 151
SUM EGENKAPITAL OG GJELD408 161353 211367 146144 374116 965
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Åpningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 16:00

Mer info fra Forvalt

Tripletex AS

Org nr 914 286 018

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo