Proff
Proff

Trolltunga Camping AS

A+
Proff Forvalt rating
A+ Meget lav risiko
Org nr915 573 290
Telefon941 41 279
AdresseJordalsvegen 29, 5750 Odda

Campingplassen ligger idyllisk til midt mellom to nasjonalparker. Den er omgitt av kontrastrik natur, stille vatn, høye fjell med snø på toppene, enorme fosser og en isbre bare noen kilometer fra campingplassen! Campingen er liten og spesiell med sine trær og busker som omkranser plassen. Den ligger like ved Sandvinsvatnet med utsikt oppover «Fossenes Dal» og mot Folgefonna. Til Odda sentrum og Hardangerfjorden er det 1,5 km. Til Buerbreen 5 km, til Låtefoss 6 km og til den berømte Trolltunga 15 km.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn660683515679619
Leder annen godtgjørelse1041044

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter9711565139147
Annen driftsinntekt8 3496 6306 9757 6037 108
Sum driftsinntekter8 4466 7467 0417 7427 255
Varekostnad8066418687
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader3 0912 8222 0412 9012 684
Herav kun lønn2 7182 5031 7952 5702 370
Ordinære avskrivninger6459589170
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader4 5553 9893 6424 1823 042
Driftsresultat656−1911 2594821 371
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt312031
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt100--
Sum finansinntekter512031
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad11227120
Andre finanskostnader0---0
Sum annen finanskostnad0---0
Sum finanskostnader11227120
Resultat før skatt660−2021 2344711 401
Sum skatt145−44272104323
Ordinært resultat515−1579623671 079
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat515−1579623671 079
Ordinært utbytte--00650
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte--00650
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler337530585
Sum anleggsmidler1 6221 9522 0852 433238
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler81121125183232
Sum varige driftsmidler81121125183232
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer1 5081 7561 9292 192-
Sum finansielle anleggsmidler1 5081 7561 9292 1920
Sum varelager86300
Kundefordringer7447835512588
Konsernfordringer-----
Sum fordringer1845585581962 502
Sum investeringer-0000
Kasse/Bank/Post2 5231 1462 734344747
Sum Kasse/Bank/Post2 5231 1462 734344747
Sum omløpsmidler2 7161 7103 2955413 249
Sum eiendeler4 3383 6625 3802 9743 487
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-0000
Sum innskutt egenkapital100100100100100
Sum opptjent egenkapital3 3552 8402 9972 0351 668
Annen egenkapital3 3552 8402 9972 0351 668
Sum egenkapital3 4552 9403 0972 1351 768
Sum avsetninger til forpliktelser-0000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-1319--
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld0131900
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld801001 20233297
Skyldig offentlige avgifter226173227266161
Ordinært utbytte--00650
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte--00650
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld472448291402290
Sum kortsiktig gjeld8837211 9648391 719
Sum gjeld8837222 2828391 719
SUM EGENKAPITAL OG GJELD4 3383 6625 3802 9743 487
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7034546

Åpningstider

Mandag
Døgnåpent
Tirsdag
Døgnåpent
Onsdag
Døgnåpent
Torsdag
Døgnåpent
Fredag
Døgnåpent
Lørdag
Døgnåpent
Søndag
Døgnåpent

Mer info fra Forvalt

Trolltunga Camping AS

Org nr 915 573 290

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo