Proff
Proff
Profile-7043934
Din regnskapspartner og økonomiske rådgiver
Profile-7025271

Trygg-Økonomi AS

A+
Proff Forvalt rating
A+ Meget lav risiko
Org nr994 260 537
AdresseSolstrandveien 19, 9020 Tromsdalen

Trygg Økonomi AS betjener små og mellomstore kunder innen de fleste bransjer. Vårt kontor ligger sentralt i Tromsdalen, i NOVA-bygget.

Vi vektlegger nøyaktighet, faglig tyngde og automatiserte løsninger. 

Godt samarbeid gir god økonomi, derfor ønsker vi å være et viktig ledd i verdikjeden til bedriften din. Våre kunder kan stole på Trygg-Økonomi som en seriøs aktør, kundenes tillit er vår motivasjon og viktigste kapital.

Ønsker du en ryddig og oversiktlig økonomi i din bedrift, ta kontakt med oss for en hyggelig regnskapsprat og et uforpliktende tilbud.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--452328444
Leder annen godtgjørelse--314248

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter5 0175 5656 2285 9064 591
Annen driftsinntekt00033
Sum driftsinntekter5 0175 5666 2285 9094 594
Varekostnad---0−11
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader2 7353 6463 6193 4142 658
Herav kun lønn-3 1873 1343 0502 364
Ordinære avskrivninger16616218418475
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1 0029901 0161 0191 015
Driftsresultat1 1147671 4081 292858
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt52----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt4105626
Sum finansinntekter57105626
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad0----
Andre finanskostnader-0601
Sum annen finanskostnad-0601
Sum finanskostnader00601
Resultat før skatt1 1717771 4081 297884
Sum skatt-183321290195
Ordinært resultat1 1715941 0861 007689
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1 1715941 0861 007689
Ordinært utbytte--01000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte06001 300--
Sum utbytte06001 3001000
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill044994139
Sum immaterielle midler044994139
Sum anleggsmidler236326488672721
Tomter, bygninger og annen fast eiendom75----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler15177294433572
Sum varige driftsmidler90177294433572
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer14614614614510
Sum finansielle anleggsmidler14614614614510
Sum varelager-----
Kundefordringer976165207452
Konsernfordringer-----
Sum fordringer109216234226452
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post2 4741 0532 1591 292330
Sum Kasse/Bank/Post2 4741 0532 1591 292330
Sum omløpsmidler2 5831 2692 3931 519781
Sum eiendeler2 8191 5952 8812 1911 502
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital−8−8−8−8−8
Sum innskutt egenkapital2222222222
Sum opptjent egenkapital1 9481 0421 0481 261854
Annen egenkapital1 9481 0421 0481 261854
Sum egenkapital1 9701 0641 0701 283876
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld3---0
Annen langsiktig gjeld3---0
Sum langsiktig gjeld30000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1275141591
Skyldig offentlige avgifter23113218919570
Ordinært utbytte--01000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte06001 300--
Sum utbytte06001 3001000
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld2232121 287407270
Sum kortsiktig gjeld8465311 812907626
Sum gjeld8495311 812907626
SUM EGENKAPITAL OG GJELD2 8191 5952 8812 1911 502
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene


Autorisasjoner


Åpningstider

Mandag
9:00 - 16:00
Tirsdag
9:00 - 16:00
Onsdag
9:00 - 16:00
Torsdag
9:00 - 16:00
Fredag
9:00 - 16:00

Mer info fra Forvalt

Trygg-Økonomi AS

Org nr 994 260 537

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo