Proff
Proff

Tvetenveien 154 B AS

Org nr812 490 672
Telefon905 03 000
AdresseTvetenveien 154 B, 0671 Oslo

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt1 3011 199664734859
Sum driftsinntekter1 3011 199664734859
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader--0--
Herav kun lønn-000-
Ordinære avskrivninger144144144144144
Nedskrivning--0--
Andre driftskostnader385304445406222
Driftsresultat77275174184493
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt---00
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt00---
Sum finansinntekter00-00
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad---30125
Andre finanskostnader00--0
Sum annen finanskostnad00--0
Sum finanskostnader00-30125
Resultat før skatt77275174155368
Sum skatt170165163481
Ordinært resultat60258658121287
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat60258658121287
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler--0--
Sum anleggsmidler4 5104 4744 7984 9425 086
Tomter, bygninger og annen fast eiendom4 5104 6544 7984 9425 086
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler4 5104 6544 7984 9425 086
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer0−180---
Sum finansielle anleggsmidler0−1800--
Sum varelager-----
Kundefordringer--0113-
Konsernfordringer---0197
Sum fordringer--0113256
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post26844966908630
Sum Kasse/Bank/Post26844966908630
Sum omløpsmidler268449661 020886
Sum eiendeler4 7784 9234 8645 9625 972
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital3030303030
Sum opptjent egenkapital2 3792 2082 1332 0751 955
Annen egenkapital2 3792 2082 1332 0751 955
Sum egenkapital2 4092 2382 1632 1051 985
Sum avsetninger til forpliktelser323315305291274
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner--0--
Langsiktig konserngjeld--2 3353 358-
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld7591 668-03 255
Annen langsiktig gjeld7591 668-03 255
Sum langsiktig gjeld1 0821 9842 6403 6493 529
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld--043
Skyldig offentlige avgifter3836293535
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1 20865630153360
Sum kortsiktig gjeld1 28670262209458
Sum gjeld2 3692 6852 7013 8573 987
SUM EGENKAPITAL OG GJELD4 7784 9234 8645 9625 972
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Tvetenveien 154 B AS

Org nr 812 490 672

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo