Proff
Proff
Profile-7036892
Profile-6956245

Tyrholm & Farstad AS

A++
Proff Forvalt rating
A++ Særdeles lav risiko
Org nr925 349 607
AdresseGrimmerg. 5, 6002 Ålesund
Tyrholm & Farstad AS kan hjelpe med alt fra båtfrakt - import og eksport over hele verden i containere eller stykkgods, flyfrakt - alt fra dør-til-dør forsendelser av småpakker til store prosjektlaster som haster og bilfrakt - over hele Europa - komplette biler fra Europa direkte til Ålesund, eller konsolidering av leveranser til skipsverft i Øst-Europa - vi har de beste løsningene!

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn1 5881 4871 5091 4071 526
Leder annen godtgjørelse182207275205-

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter114 192103 72686 16286 99583 338
Annen driftsinntekt2502 0264 8124 5675 452
Sum driftsinntekter114 442105 75190 97491 56288 790
Varekostnad8239541 0901 220925
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader54 26749 36745 95445 93742 020
Herav kun lønn42 76339 00936 48935 62332 958
Ordinære avskrivninger5 5215 5586 3876 3756 929
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader27 74525 94623 48623 09620 769
Driftsresultat26 08523 92614 05714 93318 147
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt321-158341170
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt21 8226 4918 2411 5822 201
Sum finansinntekter22 1436 4928 3991 9242 371
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad2 4051 7101 8972 2732 544
Andre finanskostnader4 6252 0884 0591 7152 120
Sum annen finanskostnad4 6252 0886 4381 2882 968
Sum finanskostnader7 0313 7978 3353 5615 513
Resultat før skatt41 19826 62014 12013 29615 005
Sum skatt5 7515 0392 8172 9153 620
Ordinært resultat35 44721 58111 30310 38111 386
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat35 44721 58111 30310 38111 386
Ordinært utbytte8 0008 0008 0007 0007 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte8 0008 0008 0007 0007 000
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler2 1754 8381 5181 3491 237
Sum anleggsmidler139 163147 096124 639131 936138 883
Tomter, bygninger og annen fast eiendom63 85266 81469 53972 87975 771
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler2 5482 3433 3264 4965 640
Sum varige driftsmidler66 40069 15772 86677 37581 410
Aksjer/Investeringer i datterselskap7 4289 8969 91811 95611 759
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler59 80946 28236 66537 25037 245
Andre fordringer013 730-03 500
Sum finansielle anleggsmidler70 58773 10150 25553 21156 236
Sum varelager-----
Kundefordringer37 02541 67636 01235 57641 543
Konsernfordringer-----
Sum fordringer40 13643 81238 14438 57144 373
Sum investeringer--3 5523 8173 440
Kasse/Bank/Post30 01432 52934 60827 22821 323
Sum Kasse/Bank/Post30 01432 52934 60827 22821 323
Sum omløpsmidler70 15076 34176 30569 61669 137
Sum eiendeler209 313223 438200 944201 551208 020
Aksje/Selskapskapital14 98114 98120 04520 04520 045
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital14 98114 98120 04520 04520 045
Sum opptjent egenkapital81 03968 59287 54684 24385 862
Annen egenkapital81 03968 59287 54684 24385 862
Sum egenkapital96 02083 573107 591104 288105 907
Sum avsetninger til forpliktelser2 87416 6032 8742 8742 874
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner37 16641 66945 67249 17453 071
Langsiktig konserngjeld-4 000---
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld24 15325 9554 0004 0004 000
Annen langsiktig gjeld24 15325 9554 0004 0004 000
Sum langsiktig gjeld64 19488 22752 54556 04859 945
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld22 80123 07816 70616 93218 553
Skyldig offentlige avgifter2 6942 1443 3982 6782 433
Ordinært utbytte8 0008 0008 0007 0007 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte8 0008 0008 0007 0007 000
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld12 69110 5099 44611 25510 516
Sum kortsiktig gjeld49 09951 63840 80741 21542 167
Sum gjeld113 293139 86593 35297 263102 112
SUM EGENKAPITAL OG GJELD209 313223 438200 944201 551208 020
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Åpningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 16:00

Vennligst ta kontakt for mer informasjon

Mer info fra Forvalt

Tyrholm & Farstad AS

Org nr 925 349 607

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo