Proff
Proff

Uteguiden AS

Org nr925 481 114
AdresseØdegårdsvegen 28, 6200 Stranda

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

LEDERLØNN

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Lønn--599
Leder annen godtgjørelse---

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter16 8889 5194 459
Annen driftsinntekt4852 332760
Sum driftsinntekter17 37311 8515 219
Varekostnad4 5992 7841 191
Beholdningsendringer---
Lønnskostnader7 0114 8122 318
Herav kun lønn6 0374 2952 161
Ordinære avskrivninger352200127
Nedskrivning---
Andre driftskostnader4 2834 2212 292
Driftsresultat1 128−166−709
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern---
Inntekt på investering i datterselskap---
Sum annen renteinntekt101
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap---
Sum annen finansinntekt850
Sum finansinntekter951
Nedskrivning fin. anleggsmidler---
Sum annen rentekostnad64257
Andre finanskostnader111722
Sum annen finanskostnad111722
Sum finanskostnader744229
Resultat før skatt1 063−203−737
Sum skatt192−4−161
Ordinært resultat871−199−576
Ekstraordinære inntekter---
Ekstraordinære kostnader---
Skatt ekstraordinært---
Årsresultat871−199−576
Ordinært utbytte300-18
Ekstraordinært utbytte---
Tilleggsutbytte---
Sum utbytte300-18
Konsernbidrag---

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Goodwill---
Sum immaterielle midler210263-
Sum anleggsmidler1 8141 327633
Tomter, bygninger og annen fast eiendom00-
Maskiner/anlegg/biler00-
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1 5891 049615
Sum varige driftsmidler1 5891 049615
Aksjer/Investeringer i datterselskap---
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige---
Investeringer i aksjer og andeler5518
Andre fordringer1010-
Sum finansielle anleggsmidler151518
Sum varelager2 812937882
Kundefordringer263048
Konsernfordringer---
Sum fordringer403182290
Sum investeringer---
Kasse/Bank/Post1 080948709
Sum Kasse/Bank/Post1 080948709
Sum omløpsmidler4 2952 0671 882
Sum eiendeler6 1093 3952 515
Aksje/Selskapskapital118118100
Annen innskutt egenkapital---
Sum innskutt egenkapital1 0151 015498
Sum opptjent egenkapital57100
Annen egenkapital57100
Sum egenkapital1 5861 015498
Sum avsetninger til forpliktelser300-
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner867--
Langsiktig konserngjeld---
Ansvarlig lånekapital---
Sum annen langsiktig gjeld---
Annen langsiktig gjeld---
Sum langsiktig gjeld89700
Gjeld til kredittinstitusjoner2304
Leverandørgjeld1 358556664
Skyldig offentlige avgifter220159216
Ordinært utbytte300-18
Ekstraordinært utbytte---
Tilleggsutbytte---
Sum utbytte300-18
Kortsiktig konserngjeld---
Annen kortsiktig gjeld1 5641 6651 115
Sum kortsiktig gjeld3 6262 3792 017
Sum gjeld4 5232 3792 017
SUM EGENKAPITAL OG GJELD6 1093 3952 515
Garantistillelser---
Pantstillelser---
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Uteguiden AS

Org nr 925 481 114

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo