Proff
Proff

VALDRES ELEMENTPRODUKSJON AS

Org nr822 238 092
AdresseBygdinvegen 1533, 2943 Rogne

Valdres Elementproduksjon er en lokal byggmesterbedrift i Øystre Slidre. Vi består av et godt team lokale tømrere og murere. Vi leverer alt av byggetjenester, og er spesialisert innen elementproduksjon av yttervegger. Våre snekkere sørger for godt og solid håndverk, og du kan derfor være trygg på å få et perfekt resultat. Trenger du en snekker for å oppfylle boligdrømmen?

Kontakt oss gjerne for å avtale en gratis befaring. Vi er din lokale snekker i Valdres og omegn!

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Lønn-483515170
Leder annen godtgjørelse-20-

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter5 9375 8054 8643 291
Annen driftsinntekt----
Sum driftsinntekter5 9375 8054 8643 291
Varekostnad2 2602 5051 939934
Beholdningsendringer----
Lønnskostnader2 7632 5552 3931 331
Herav kun lønn2 4972 3022 2071 173
Ordinære avskrivninger119119819
Nedskrivning----
Andre driftskostnader628363602309
Driftsresultat167261−151709
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern----
Inntekt på investering i datterselskap----
Sum annen renteinntekt0-10
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap----
Sum annen finansinntekt0---
Sum finansinntekter0010
Nedskrivning fin. anleggsmidler----
Sum annen rentekostnad1110
Andre finanskostnader--30
Sum annen finanskostnad--30
Sum finanskostnader1140
Resultat før skatt166260−154708
Sum skatt3771−47154
Ordinært resultat129189−107554
Ekstraordinære inntekter----
Ekstraordinære kostnader----
Skatt ekstraordinært----
Årsresultat129189−107554
Ordinært utbytte---0
Ekstraordinært utbytte----
Tilleggsutbytte----
Sum utbytte---0
Konsernbidrag----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Goodwill----
Sum immaterielle midler0000
Sum anleggsmidler267387506116
Tomter, bygninger og annen fast eiendom----
Maskiner/anlegg/biler211298386116
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler5688120-
Sum varige driftsmidler267387506116
Aksjer/Investeringer i datterselskap----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige----
Investeringer i aksjer og andeler----
Andre fordringer----
Sum finansielle anleggsmidler0000
Sum varelager0000
Kundefordringer5121692335
Konsernfordringer----
Sum fordringer1 03744929539
Sum investeringer0000
Kasse/Bank/Post4139133631 202
Sum Kasse/Bank/Post4139133631 202
Sum omløpsmidler1 4501 3626581 241
Sum eiendeler1 7171 7481 1641 357
Aksje/Selskapskapital30303030
Annen innskutt egenkapital0000
Sum innskutt egenkapital30303030
Sum opptjent egenkapital758630440547
Annen egenkapital758630440547
Sum egenkapital788660470577
Sum avsetninger til forpliktelser0904
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner----
Langsiktig konserngjeld----
Ansvarlig lånekapital----
Sum annen langsiktig gjeld----
Annen langsiktig gjeld----
Sum langsiktig gjeld0904
Gjeld til kredittinstitusjoner----
Leverandørgjeld253389253-
Skyldig offentlige avgifter185233158342
Ordinært utbytte---0
Ekstraordinært utbytte----
Tilleggsutbytte----
Sum utbytte---0
Kortsiktig konserngjeld----
Annen kortsiktig gjeld444396281283
Sum kortsiktig gjeld9291 080693776
Sum gjeld9291 089693780
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 7171 7481 1641 357
Garantistillelser----
Pantstillelser----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7049936

Mer info fra Forvalt

VALDRES ELEMENTPRODUKSJON AS

Org nr 822 238 092

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo