Proff
Proff

Valentinlyst Borettslag

Org nr948 719 444
Telefon917 39 500
AdresseOlav Magnussons veg 5, 7046 Trondheim

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt131 03415 59415 57915 04414 358
Sum driftsinntekter131 03415 59415 57915 04414 358
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader−1 755−1 708−1 395−1 280−1 498
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger−89−152−172−211−259
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader−13 308−15 528−18 242−10 654−10 090
Driftsresultat115 881−1 793−4 2302 8982 512
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter303118417489
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader−4 320−2 786−2 753−2 451−1 766
Resultat før skatt111 864−4 578−6 798621835
Sum skatt-----
Ordinært resultat146 186−4 578−6 798621835
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat111 864−4 578−6 798621835
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler443 570132 234132 536126 185121 227
Tomter, bygninger og annen fast eiendom338 780123 866123 866123 866118 976
Maskiner/anlegg/biler02586150223
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1 7151 5241 4971 6051 562
Sum varige driftsmidler340 495125 415125 450125 622120 761
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler100100100100100
Andre fordringer102 9756 7196 986464366
Sum finansielle anleggsmidler103 0756 8197 086564466
Sum varelager-----
Kundefordringer9621 3771 2671 1361 049
Konsernfordringer-----
Sum fordringer1 5981 6311 8731 8971 227
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post9 2443 0278 27916 05728 772
Sum Kasse/Bank/Post9 2443 0278 27916 05728 772
Sum omløpsmidler9 2443 0278 27916 05728 772
Sum eiendeler452 814135 261140 815142 242150 000
Aksje/Selskapskapital-----
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital-----
Sum opptjent egenkapital321 60510 11514 69321 49120 871
Annen egenkapital321 60510 11514 69321 49120 871
Sum egenkapital321 60510 11514 69321 49120 871
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner115 000115 000115 000110 208115 000
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld13 7577 9578 3238 3238 323
Annen langsiktig gjeld13 7577 9578 3238 3238 323
Sum langsiktig gjeld128 757122 957123 323118 532123 323
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1 5471 7502 4461 8425 100
Skyldig offentlige avgifter8370615382
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld821369293325624
Sum kortsiktig gjeld2 4512 1892 7992 2195 806
Sum gjeld131 208125 146126 122120 751129 129
SUM EGENKAPITAL OG GJELD452 814135 261140 815142 242150 000
Garantistillelser-----
Pantstillelser123 693122 722122 722117 930122 722
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Valentinlyst Borettslag

Org nr 948 719 444

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo