Proff
Proff

Vega SMB AS

Org nr984 709 722
AdresseKarenslyst allé 2, 0278 Oslo

Vega SMB - Forenkler kundearbeidet på salg , marked og leveranse slik at våre kunder får et konkurransefortrinn.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--517664-
Leder annen godtgjørelse--34-

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter5 3965 9385 5255 6985 983
Annen driftsinntekt014064--
Sum driftsinntekter5 3966 0785 5895 6985 983
Varekostnad1----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader2 4602 6102 5373 1843 594
Herav kun lønn2 0802 2252 1762 673-
Ordinære avskrivninger05212147
Nedskrivning-0000
Andre driftskostnader2 4953 1672 9623 5411 990
Driftsresultat43929669−1 048353
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt10258
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt110142
Sum finansinntekter1103109
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad241432
Andre finanskostnader011018
Sum annen finanskostnad011018
Sum finanskostnader2415320
Resultat før skatt43830257−1 041342
Sum skatt148−14100104
Ordinært resultat29044357−1 041238
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat29044357−1 041238
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-0000
Sum immaterielle midler559707566566566
Sum anleggsmidler609757621642663
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-0000
Maskiner/anlegg/biler-0000
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-052648
Sum varige driftsmidler-052648
Aksjer/Investeringer i datterselskap00000
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler5050505050
Andre fordringer00000
Sum finansielle anleggsmidler5050505050
Sum varelager-----
Kundefordringer1 9143711 00045683
Konsernfordringer-----
Sum fordringer1 9314431 000462264
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post86109905961 685
Sum Kasse/Bank/Post86109905961 685
Sum omløpsmidler2 0175521 0901 0581 949
Sum eiendeler2 6261 3091 7111 7002 613
Aksje/Selskapskapital2 3002 3002 3002 3002 300
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital2 3032 3032 3032 3032 303
Sum opptjent egenkapital−1 346−1 636−2 079−2 135−1 094
Annen egenkapital--000
Sum egenkapital9586682251681 209
Sum avsetninger til forpliktelser00000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld287187606498512
Skyldig offentlige avgifter38893231698506
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld994361649336385
Sum kortsiktig gjeld1 6696421 4871 5321 404
Sum gjeld1 6696421 4871 5321 404
SUM EGENKAPITAL OG GJELD2 6261 3091 7111 7002 613
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-6983979

Åpningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 16:00
Lørdag
Stengt
Søndag
Stengt

Kontakt oss for oppdrag.

Mer info fra Forvalt

Vega SMB AS

Org nr 984 709 722

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo