Proff
Proff

Veidekke Industri AS

Org nr913 536 770
AdresseSkabos vei 4, 0278 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-09312 3492 267
Leder annen godtgjørelse--80204232

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter4 921 3984 566 5874 262 3965 223 9044 891 000
Annen driftsinntekt28 37483 09016 968--
Sum driftsinntekter4 949 7724 649 6774 279 3655 223 9044 891 000
Varekostnad1 223 4641 311 956854 4361 261 9871 265 781
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader966 969914 569955 6061 028 898954 165
Herav kun lønn809 104766 815774 458878 446801 848
Ordinære avskrivninger204 677201 081219 684228 642218 557
Nedskrivning083007220
Andre driftskostnader2 269 2041 881 3082 055 6432 503 2372 394 181
Driftsresultat285 457339 933193 996200 41858 317
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt3 1661 26341--
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt5 52411 87611 4359 2087 982
Sum finansinntekter8 78313 16211 4779 3198 020
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad167725197552497
Andre finanskostnader588 73213 9641033 960
Sum annen finanskostnad588 73213 9641033 960
Sum finanskostnader35 21527 23134 03533 68733 963
Resultat før skatt259 026325 863171 438176 05032 374
Sum skatt58 11973 24239 03640 2518 215
Ordinært resultat200 906252 621132 402135 79824 160
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat200 906252 621132 402135 79824 160
Ordinært utbytte-135 000---
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-135 000---
Konsernbidrag-103 393178 919187 8247 134

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill27 05733 74441 41849 31657 214
Sum immaterielle midler48 80478 61285 73286 05896 552
Sum anleggsmidler1 284 4901 222 1481 254 0631 315 2581 401 784
Tomter, bygninger og annen fast eiendom236 360228 753264 693179 841184 818
Maskiner/anlegg/biler947 669869 544860 3371 013 4131 082 425
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler1 184 0291 098 2971 125 0301 193 2541 267 243
Aksjer/Investeringer i datterselskap34 40035 40017 33817 33817 338
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler00000
Andre fordringer193053541254 167
Sum finansielle anleggsmidler51 65745 23843 30135 94737 989
Sum varelager141 528195 908207 136215 726206 094
Kundefordringer695 087500 948454 121513 940681 115
Konsernfordringer-----
Sum fordringer723 006527 198526 841552 689695 812
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post6 5116 4446 4423 794371
Sum Kasse/Bank/Post6 5116 4446 4423 794371
Sum omløpsmidler871 046729 551740 419772 209902 277
Sum eiendeler2 155 5361 951 6981 994 4822 087 4672 304 062
Aksje/Selskapskapital7 8897 8898 0688 0688 233
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital21 91421 91422 41222 41222 870
Sum opptjent egenkapital409 342368 638384 028395 710414 686
Annen egenkapital409 342368 638384 028395 710414 686
Sum egenkapital431 256390 552406 440418 122437 556
Sum avsetninger til forpliktelser75 41076 69582 42662 25486 046
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld---0336
Annen langsiktig gjeld---0336
Sum langsiktig gjeld75 41076 69582 42662 25486 382
Gjeld til kredittinstitusjoner504 722345 194450 673590 476817 870
Leverandørgjeld351 011304 586282 640303 715545 490
Skyldig offentlige avgifter55 69051 70251 073120 916116 744
Ordinært utbytte-135 000---
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-135 000---
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld737 087731 272720 487591 540300 019
Sum kortsiktig gjeld1 648 8701 484 4521 505 6161 607 0911 780 123
Sum gjeld1 724 2811 561 1461 588 0421 669 3451 866 506
SUM EGENKAPITAL OG GJELD2 155 5361 951 6981 994 4822 087 4672 304 062
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Veidekke Industri AS

Org nr 913 536 770

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo