Proff
Proff

Veidekke Logistikkbygg AS

Org nr971 203 587
AdresseFaret 20, 3271 Larvik

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn1 9821 9101 6511 4431 255
Leder annen godtgjørelse13227649

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter1 032 941659 820575 789280 812384 667
Annen driftsinntekt01 241---
Sum driftsinntekter1 032 941661 061575 789280 812384 667
Varekostnad72 36643 93170 23716 86123 507
Beholdningsendringer843 134500 680385 129190 051287 989
Lønnskostnader49 47643 90538 60732 25437 897
Herav kun lønn34 12826 61623 33319 65318 948
Ordinære avskrivninger-0000
Nedskrivning197248249248261
Andre driftskostnader20 40627 49138 01727 99136 593
Driftsresultat47 36344 80543 54913 406−1 578
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-3 725---
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt7 097-7245481 710
Sum finansinntekter7 0973 7107245481 710
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad268404528792
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader268404528792
Resultat før skatt54 19248 47644 22813 66840
Sum skatt11 98210 6749 7363 01512
Ordinært resultat42 20937 80234 49210 65328
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat42 20937 80234 49210 65328
Ordinært utbytte34 000-33 0006 4002 050
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte34 000-33 0006 4002 050
Konsernbidrag--−19 500--

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler00001 564
Sum anleggsmidler2854133555122 112
Tomter, bygninger og annen fast eiendom00000
Maskiner/anlegg/biler238401343500536
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler00000
Sum varige driftsmidler238401343500536
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige843 134500 680385 129190 051287 989
Investeringer i aksjer og andeler1313131313
Andre fordringer34---0
Sum finansielle anleggsmidler4713131313
Sum varelager3 09214 972---
Kundefordringer111 07395 46992 40528 81441 444
Konsernfordringer259----
Sum fordringer111 33295 50592 40528 81449 157
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post220 536180 65799 36079 38936 217
Sum Kasse/Bank/Post220 536180 65799 36079 38936 217
Sum omløpsmidler334 960291 134191 765108 20385 374
Sum eiendeler335 245291 547192 120108 71587 486
Aksje/Selskapskapital2 0002 0002 0002 0002 000
Annen innskutt egenkapital15 50015 50015 50015 500−3 411
Sum innskutt egenkapital17 50017 50017 50017 500−1 411
Sum opptjent egenkapital49 46741 25720 9554 25318 910
Annen egenkapital49 46741 25720 9554 25318 910
Sum egenkapital66 96658 75738 45521 75317 500
Sum avsetninger til forpliktelser8 8043 36715 7421 65574
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld8 8043 36715 7421 65574
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld211 51157 18126 38434 76530 193
Skyldig offentlige avgifter4 5575 7647 2895 7311 883
Kortsiktig konserngjeld0----
Annen kortsiktig gjeld2 768148 30190 73238 41135 786
Sum kortsiktig gjeld259 475229 423137 92385 30769 912
Sum gjeld268 279232 790153 66586 96369 986
SUM EGENKAPITAL OG GJELD335 245291 547192 120108 71587 486
Garantistillelser0----
Pantstillelser0----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Veidekke Logistikkbygg AS

Org nr 971 203 587

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo