Proff
Proff

Verde Utvikling AS

Org nr926 742 159
AdresseHaakon VIIs gate 8, 4005 Stavanger

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

16.02.2021

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

LEDERLØNN

2023-122022-122021-12
ValutaNOKNOKNOK
Lønn---
Leder annen godtgjørelse---

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-12
ValutaNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter---
Annen driftsinntekt1 211907465
Sum driftsinntekter1 211907465
Varekostnad---
Beholdningsendringer---
Lønnskostnader010-
Herav kun lønn00-
Ordinære avskrivninger00-
Nedskrivning00-
Andre driftskostnader249241143
Driftsresultat962657322
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern---
Inntekt på investering i datterselskap---
Sum annen renteinntekt0--
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap---
Sum annen finansinntekt---
Sum finansinntekter0--
Nedskrivning fin. anleggsmidler---
Sum annen rentekostnad942672289
Andre finanskostnader0818
Sum annen finanskostnad0818
Sum finanskostnader942679307
Resultat før skatt20−2315
Sum skatt-03
Ordinært resultat20−2312
Ekstraordinære inntekter---
Ekstraordinære kostnader---
Skatt ekstraordinært---
Årsresultat20−2312
Ordinært utbytte---
Ekstraordinært utbytte---
Tilleggsutbytte---
Sum utbytte---
Konsernbidrag---

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-12
ValutaNOKNOKNOK
Goodwill00-
Sum immaterielle midler00-
Sum anleggsmidler16 60216 43311 938
Tomter, bygninger og annen fast eiendom16 60216 43311 938
Maskiner/anlegg/biler00-
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler00-
Sum varige driftsmidler16 60216 43311 938
Aksjer/Investeringer i datterselskap---
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige---
Investeringer i aksjer og andeler---
Andre fordringer---
Sum finansielle anleggsmidler0--
Sum varelager0--
Kundefordringer-038
Konsernfordringer---
Sum fordringer0038
Sum investeringer0--
Kasse/Bank/Post25368
Sum Kasse/Bank/Post25368
Sum omløpsmidler253106
Sum eiendeler16 60416 48712 044
Aksje/Selskapskapital1 8001 800800
Annen innskutt egenkapital00-
Sum innskutt egenkapital1 8001 800800
Sum opptjent egenkapital9−1112
Annen egenkapital9012
Sum egenkapital1 8091 789812
Sum avsetninger til forpliktelser00-
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner14 39014 391-
Langsiktig konserngjeld00-
Ansvarlig lånekapital4000-
Sum annen langsiktig gjeld030011 050
Annen langsiktig gjeld030011 050
Sum langsiktig gjeld14 79014 69111 050
Gjeld til kredittinstitusjoner---
Leverandørgjeld47178
Skyldig offentlige avgifter---
Kortsiktig konserngjeld---
Annen kortsiktig gjeld---
Sum kortsiktig gjeld47182
Sum gjeld14 79414 69811 232
SUM EGENKAPITAL OG GJELD16 60416 48712 044
Garantistillelser---
Pantstillelser---
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Verde Utvikling AS

Org nr 926 742 159

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo