Proff
Proff

Verdipapirfondet Odin Nordisk Kreditt

Org nr911 777 231
AdresseHaakon VIIs gate 10, 0161 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt5 659----
Sum driftsinntekter5 65977 47210 35769 59041 752
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader8 401----
Driftsresultat−2 74169 7723 63962 12734 231
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt85 735----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt13 424----
Sum finansinntekter99 159----
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader10 922----
Sum annen finanskostnad10 922----
Sum finanskostnader20 874----
Resultat før skatt75 54369 7723 63962 12734 231
Sum skatt044---
Ordinært resultat75 543----
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat75 54369 7283 63962 12734 231
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler1 576 111----
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler1 576 111----
Sum varelager-----
Kundefordringer----2
Konsernfordringer-----
Sum fordringer16 772940022
Sum investeringer01 304 6561 200 4921 228 6921 276 523
Kasse/Bank/Post117 673146 05834 91350 576113 790
Sum Kasse/Bank/Post117 673----
Sum omløpsmidler134 4451 451 6541 235 4051 279 2701 390 315
Sum eiendeler1 710 5561 451 6541 235 4051 279 2701 390 315
Aksje/Selskapskapital1 696 4591 393 8641 234 818--
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital1 632 9251 325 8851 265 2811 258 0451 421 843
Sum opptjent egenkapital76 30485 110−44 157−34 114−41 498
Annen egenkapital76 30485 110−44 157−34 114−41 498
Sum egenkapital1 709 2291 410 9951 221 1241 223 9311 380 345
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld0----
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld-----
Skyldig offentlige avgifter-----
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1 328----
Sum kortsiktig gjeld1 328----
Sum gjeld1 32840 65914 28155 3399 970
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 710 5561 451 6541 235 4051 279 2701 390 315
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Verdipapirfondet Odin Nordisk Kreditt

Org nr 911 777 231

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo