Proff
Proff

Viken Kommunerevisjon

Org nr985 731 098
AdresseØvre Eikervei 14, 3048 Drammen

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-1 1171 0841 0701 020
Leder annen godtgjørelse-0000

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter34 29630 60529 30530 22422 142
Annen driftsinntekt51715431142
Sum driftsinntekter34 34730 67629 35930 25622 284
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader33 80425 41926 40123 33518 335
Herav kun lønn-20 55120 85818 62513 932
Ordinære avskrivninger---10525
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader5 4685 0184 9044 5573 655
Driftsresultat−4 925239−1 9462 259268
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt7222837
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter7222837
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad--0--
Andre finanskostnader00-132
Sum annen finanskostnad00-132
Sum finanskostnader000132
Resultat før skatt−4 918241−1 9442 274303
Sum skatt0005037
Ordinært resultat−4 918241−1 9442 224266
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−4 918241−1 9442 224266
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler2 3912 2172 1482 0381 469
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler184184274309233
Sum varige driftsmidler184184274309233
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler2 2072 0331 8741 7301 235
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler2 2072 0331 8741 7301 235
Sum varelager-----
Kundefordringer3 3512 8634 3307 1701 537
Konsernfordringer-----
Sum fordringer4 7874 0016 7818 4683 180
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post10 96815 35312 19112 2618 903
Sum Kasse/Bank/Post10 96815 35312 19112 2618 903
Sum omløpsmidler15 75519 35418 97220 72812 083
Sum eiendeler18 14621 57021 12022 76713 552
Aksje/Selskapskapital---1 2411 417
Annen innskutt egenkapital1 4941 49416 244--
Sum innskutt egenkapital1 4941 49416 2441 2411 417
Sum opptjent egenkapital10 07314 991-16 6947 331
Annen egenkapital10 07314 991-16 6947 331
Sum egenkapital11 56716 48516 24417 9358 748
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld812551319377554
Skyldig offentlige avgifter1 7891 1771 2941 437874
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld3 9783 3563 2623 0183 375
Sum kortsiktig gjeld6 5795 0854 8754 8324 804
Sum gjeld6 5795 0854 8754 8324 804
SUM EGENKAPITAL OG GJELD18 14621 57021 12022 76713 552
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Viken Kommunerevisjon

Org nr 985 731 098

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo