Proff
Proff

Vind AS

Org nr987 621 370
AdresseParkveien 53 A, 0256 Oslo

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn1 0121 0121 0121 0141 118
Leder annen godtgjørelse13131515178

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter150 54252 765-4 653-
Annen driftsinntekt11 34110 566203 74926 2931 599
Sum driftsinntekter161 88363 331203 74930 9461 599
Varekostnad----11
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader25 02020 20815 4476 0292 080
Herav kun lønn19 98516 23012 5574 6391 572
Ordinære avskrivninger2342001183727
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader8 5286 6796 67610 4905 409
Driftsresultat128 10136 244181 50814 390−5 927
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt2 3166951 3953 7705 546
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt----60 642
Sum finansinntekter8 8353 7384 8958 18667 285
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad155174315
Andre finanskostnader−1 506135−3 4389851 650
Sum annen finanskostnad−1 506135−3 4389851 650
Sum finanskostnader3 3153 3571 0597 5319 619
Resultat før skatt133 62136 625185 34415 04551 738
Sum skatt071703 7451 810
Ordinært resultat133 62135 908185 34411 30049 928
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat133 62135 908185 34411 30049 928
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler--0613
Sum anleggsmidler2 071 2591 979 9701 828 4941 761 5161 862 668
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler5877858155628
Sum varige driftsmidler5877858155628
Aksjer/Investeringer i datterselskap1 661 1401 662 5941 675 3631 440 1241 440 084
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler61 10684 17084 170100 63696 143
Andre fordringer66 70164 58847 57920 140182 566
Sum finansielle anleggsmidler2 070 6721 979 1851 827 6791 761 4541 862 627
Sum varelager-----
Kundefordringer1 181996--0
Konsernfordringer18 3021 8974 874--
Sum fordringer19 4832 8935 5384 4345 287
Sum investeringer--084 0512
Kasse/Bank/Post51 02754 227180 51223 45210 524
Sum Kasse/Bank/Post51 02754 227180 51223 45210 524
Sum omløpsmidler70 51057 120186 050111 93715 813
Sum eiendeler2 141 7692 037 0902 014 5441 873 4531 878 481
Aksje/Selskapskapital2 2002 2002 2002 2002 200
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital1 379 7771 379 7771 379 7771 379 7772 200
Sum opptjent egenkapital628 966495 345459 436274 0931 640 369
Annen egenkapital628 966495 345459 436274 0931 640 369
Sum egenkapital2 008 7431 875 1221 839 2131 653 8701 642 569
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld125 426155 583172 380214 680-
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld----231 206
Annen langsiktig gjeld----231 206
Sum langsiktig gjeld125 426155 583172 380214 680231 206
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld969486139374507
Skyldig offentlige avgifter----151
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld6 6335 1822 8131 5572 913
Sum kortsiktig gjeld7 6026 3852 9524 9034 706
Sum gjeld133 028161 968175 332219 583235 912
SUM EGENKAPITAL OG GJELD2 141 7712 037 0902 014 5451 873 4531 878 481
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Vind AS

Org nr 987 621 370

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo