Proff
Proff

Vind Holding AS

Org nr923 940 022
AdresseParkveien 53 A, 0256 Oslo
Del avVind AS

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

19.11.2019

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Lønn----
Leder annen godtgjørelse----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter----
Annen driftsinntekt753 931583 3507 8201 102 015
Sum driftsinntekter753 931583 3507 8201 102 015
Varekostnad----
Beholdningsendringer----
Lønnskostnader----
Herav kun lønn----
Ordinære avskrivninger----
Nedskrivning----
Andre driftskostnader26326025715
Driftsresultat753 669583 0907 5631 102 000
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern----
Inntekt på investering i datterselskap----
Sum annen renteinntekt23--
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap----
Sum annen finansinntekt75--
Sum finansinntekter1 5487 038786-
Nedskrivning fin. anleggsmidler----
Sum annen rentekostnad4129-
Andre finanskostnader571 159-
Sum annen finanskostnad571 159-
Sum finanskostnader6 3533 1641 227-
Resultat før skatt748 864586 9657 1231 102 000
Sum skatt3 6097957050
Ordinært resultat745 255586 1696 4181 102 000
Ekstraordinære inntekter----
Ekstraordinære kostnader----
Skatt ekstraordinært----
Årsresultat745 255586 1696 4181 102 000
Ordinært utbytte284-34-
Ekstraordinært utbytte----
Tilleggsutbytte----
Sum utbytte284-34-
Konsernbidrag12 796-2 499-

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Goodwill----
Sum immaterielle midler0000
Sum anleggsmidler4 357 0393 558 8922 778 5122 559 111
Tomter, bygninger og annen fast eiendom----
Maskiner/anlegg/biler----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler----
Sum varige driftsmidler----
Aksjer/Investeringer i datterselskap4 289 9303 558 8922 559 0302 559 111
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige----
Investeringer i aksjer og andeler----
Andre fordringer----
Sum finansielle anleggsmidler4 357 0393 558 8922 778 5122 559 111
Sum varelager----
Kundefordringer000-
Konsernfordringer21 47203 90215
Sum fordringer21 47203 90215
Sum investeringer----
Kasse/Bank/Post22139144 079-
Sum Kasse/Bank/Post22139144 079-
Sum omløpsmidler21 69339147 98115
Sum eiendeler4 378 7323 559 2832 826 4932 559 126
Aksje/Selskapskapital6 2726 2726 2725 931
Annen innskutt egenkapital1 692 1781 692 1781 692 178-
Sum innskutt egenkapital1 698 4501 698 4501 698 4501 457 112
Sum opptjent egenkapital2 424 2291 692 0541 105 8841 102 000
Annen egenkapital2 424 2291 692 0541 105 8841 102 000
Sum egenkapital4 122 6793 390 5042 804 3342 559 111
Sum avsetninger til forpliktelser0000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner----
Langsiktig konserngjeld239 322167 94418 899-
Ansvarlig lånekapital----
Sum annen langsiktig gjeld----
Annen langsiktig gjeld----
Sum langsiktig gjeld239 322167 94418 8990
Gjeld til kredittinstitusjoner----
Leverandørgjeld4341211
Skyldig offentlige avgifter----
Ordinært utbytte284-34-
Ekstraordinært utbytte----
Tilleggsutbytte----
Sum utbytte284-34-
Kortsiktig konserngjeld----
Annen kortsiktig gjeld--014
Sum kortsiktig gjeld16 7318363 25915
Sum gjeld256 053168 78022 15815
SUM EGENKAPITAL OG GJELD4 378 7323 559 2832 826 4932 559 126
Garantistillelser----
Pantstillelser----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Vind Holding AS

Org nr 923 940 022

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo