Proff
Proff

Vipps Holding AS

Org nr920 853 013
AdresseDronning Eufemias gate 11, 0150 Oslo

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter-----
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader1 279----
Herav kun lønn596----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader34 40616 8091390
Driftsresultat−35 685−16 809−13−90
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt1 958-000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter1 958-000
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad1----
Andre finanskostnader7----
Sum annen finanskostnad7----
Sum finanskostnader8----
Resultat før skatt−33 735−16 809−13−90
Sum skatt-000-
Ordinært resultat−33 735−16 809−13−90
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−33 735−16 809−13−90
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-000-
Sum anleggsmidler3 675 89739000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap2 191 71239---
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler3 675 89739---
Sum varelager-----
Kundefordringer8 109----
Konsernfordringer-8593106114
Sum fordringer8 1098593106114
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post223 350----
Sum Kasse/Bank/Post223 350----
Sum omløpsmidler231 4598593106114
Sum eiendeler3 907 35612493106114
Aksje/Selskapskapital14 710100100100100
Annen innskutt egenkapital3 918 939----
Sum innskutt egenkapital3 933 649114114114114
Sum opptjent egenkapital−50 536−16 830−22−90
Annen egenkapital---00
Sum egenkapital3 883 113−16 71693106114
Sum avsetninger til forpliktelser-000-
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld2 610----
Skyldig offentlige avgifter-----
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-24---
Annen kortsiktig gjeld21 63316 815---
Sum kortsiktig gjeld24 24316 84000-
Sum gjeld24 24316 840000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD3 907 35612493106114
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Vipps Holding AS

Org nr 920 853 013

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo