Proff
Proff

Vipps Mobil AS

Org nr925 361 682
AdresseDronning Eufemias gate 11, 0150 Oslo

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.07.2020

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

LEDERLØNN

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Lønn-1 129298
Leder annen godtgjørelse-59519

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter50 89832 1051 857
Annen driftsinntekt---
Sum driftsinntekter50 89832 1051 857
Varekostnad59 22335 2103 401
Beholdningsendringer---
Lønnskostnader1 2194 503671
Herav kun lønn9523 566513
Ordinære avskrivninger20 4364 8950
Nedskrivning000
Andre driftskostnader20 04042 09315 516
Driftsresultat−50 020−54 596−17 731
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern---
Inntekt på investering i datterselskap---
Sum annen renteinntekt734-
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap---
Sum annen finansinntekt0--
Sum finansinntekter734-
Nedskrivning fin. anleggsmidler---
Sum annen rentekostnad10781
Andre finanskostnader---
Sum annen finanskostnad---
Sum finanskostnader10781
Resultat før skatt−50 053−54 600−17 731
Sum skatt000
Ordinært resultat−50 053−54 600−17 731
Ekstraordinære inntekter---
Ekstraordinære kostnader---
Skatt ekstraordinært---
Årsresultat−50 053−54 600−17 731
Ordinært utbytte---
Ekstraordinært utbytte---
Tilleggsutbytte---
Sum utbytte---
Konsernbidrag---

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Goodwill---
Sum immaterielle midler020 43623 276
Sum anleggsmidler020 43623 276
Tomter, bygninger og annen fast eiendom---
Maskiner/anlegg/biler---
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler---
Sum varige driftsmidler---
Aksjer/Investeringer i datterselskap---
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige---
Investeringer i aksjer og andeler---
Andre fordringer---
Sum finansielle anleggsmidler000
Sum varelager---
Kundefordringer21012419
Konsernfordringer000
Sum fordringer35 3783 2659 600
Sum investeringer---
Kasse/Bank/Post9528 16218 639
Sum Kasse/Bank/Post9528 16218 639
Sum omløpsmidler36 33011 42728 239
Sum eiendeler36 33031 86351 515
Aksje/Selskapskapital30030030
Annen innskutt egenkapital0054 970
Sum innskutt egenkapital30030055 000
Sum opptjent egenkapital−67 684−17 631−17 731
Annen egenkapital000
Sum egenkapital−67 384−17 33137 269
Sum avsetninger til forpliktelser000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner---
Langsiktig konserngjeld---
Ansvarlig lånekapital---
Sum annen langsiktig gjeld---
Annen langsiktig gjeld---
Sum langsiktig gjeld000
Gjeld til kredittinstitusjoner---
Leverandørgjeld6 21710 7732 258
Skyldig offentlige avgifter5 076141239
Kortsiktig konserngjeld56 12733 28111 202
Annen kortsiktig gjeld36 2954 999546
Sum kortsiktig gjeld103 71449 19414 246
Sum gjeld103 71449 19414 246
SUM EGENKAPITAL OG GJELD36 33031 86351 515
Garantistillelser---
Pantstillelser0--
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Vipps Mobil AS

Org nr 925 361 682

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo